ז. ביקור באמריקה ערב מלחמה

עמוד:168

. 55 אל יוסף שפרינצק , תל אביב לוס אנג'לס , פברואר 1939 שפרינצק היקר , הנני וניסיתי לכתוב לך ארוכות או לפחות רצינית . אולי בי הוא הדבר ואולי זה הוא המצב לאמתו . כל מי שבא הנה לעבוד לגןווערקשאפטןו קומפיץו * אינו נמצא באמריקה . אנו מסתובבים בין אמגרנטים ןמהגריםן אשר לא היכו שורש כאן והם תלושים . עדיין אני נמצא בתוך העיירות של סביבתי הרוסית ועדיין השאלות : פון וואנען א לנדסמן [ מאין בן ארצי ? ן ממלאות חלק חשוב אשר לאחר האספות . חבר אחד חיכה בסנט פאול חצי שעה עד שהגיע תורו לשאול שאלה והשאלה היתה מאין לי אצבע קצוצה . מתוך הצלילה לעבודה זאת ושהייה של 3-2 ימים במקום , אין ידיעת אמריקה נקנית ואין קשרים מתקשרים ואין דרכים ונתיבים נפלסים . בוודאי אינני מזלזל בעצם העבודה הזאת . הגןווערקשאפטןן ק [ מפיץ 1 ייתן השנה לפחות ב 50 % יותר מדאשתקד אבל אנו לא באמריקה . לך בוודאי לא אחדש אם אגיד שאין אתנו נוער ואין דור ממשיך ואין דור אמריקני . יחד עם זאת אני משוכנע שבפוטנציה יש בשבילנו דור שני אבל אליו צריך מפתח אנגלי ולא יידיש . במידה שהגוווערקשאפטןו קומפיץ ] מתפתח והאספות והבנקטים גדלים , צריך נואמים אנגלים . יש אנשים לרוב שאינם נבונים ואינם רוצים להבין . הנה אני עכשיו בלוס אנג'לוס . מחרתיים יהיה בנקט גדול . נדבר מוריס ואנוכי . אומרים לי ש 75 % לא יבין יידיש . ויהיה זה אפילו סנוביזם אבל זה הוא המצב ואנו ממשיכים בכלים החלודים . אמנם הם עדיין פועלים אבל לא זה הוא האפקט . פרק מיוחד הוא בעבודת הגוווערשאפטןו קומפיין ) וגם - united Palestine Appeal ] U . P . A המגבית היהודית המאוחדת ] נ י ו יורק . מחצית היהדות נמצאת בעיר זאת . כל המרכזים וכל הגדולים מרוכזים כאן ובסולם גיוס הכספים היא למטה מכל הדרגות . אני מדבר על זאת מדי פעם עם העמלין ועוד אמשיך . יש צורך באנשים מיוחדים נוספים לניו יורק במקום להסיע אותנו לעיירות הקטנות שגם להן חשיבותן במקומן . מכאן תלמד שאינני מחשיב ביותר את ביקורו של ברץ כאן . ואני מתפלא מאוד . הוא שמכיר הנהו את המדינה למה קיבל על עצמו לנסוע לעבודת . U . P . A בלי אנגלית טובה אין באמת לבוא . ומאחר שהגיעו למגבית מאוחדת עם הג'וינט בוודאי אין להמ צורך בו ואין הוא בא במגע עם לבות ישראל באמריקה . והדיבורים אצלנו על משלחת של 100 איש לאמריקה דברי הבל המה . אין גישה ואין פתח . איך הם יבואו ליהדות אמריקה ? באיזה ניב ? באיזה שפה ? באיזו הזדמנות ? יש מקומות אחדים אשר מרוכזים חברי "חרות . " ואני חושש שבעזבם ולכתם לארץ תיפול כל העבודה שם באשר אין ממשיכים ואין קשר ליהודי אמריקה . לא רציתי כל הזמן לכתוב על עבודת ברץ באשר מובטחני שהוא מעריך כמוני את מצבו ובוודאי כותב . הוא הרין ביחס לבן גוריון . הופעתו בוושינגטון לא השביעתו נחת . הרגיש את עצמו לא טוב ולא רצה לדבר . אם השיג את מטרת נסיעתו לא ברור לגמרי ואה זאת בוודאי תרעו ממקור יותר מוסמך . האם אני יושב כאן לכתוב על פעולת אחרים . נפגשתי אתו פעמים אחדות באשר רציתי להכניסו לעניין המלווה . ברץ כנראה יעבוד שבועות אחדים ואולי יותר בעבודת הגןווערקשאפטןן קומפיץו באשר H U . P . A אינו מעסיק אותו דיו . לו ברץ היה מוסר שנת פעולה לחלוץ בפולין ולנוער שם היה הרבה יותר חשוב ובעל ערך ותוצאות . ? המגבית האמריקנית של ההסתדרות הכללית .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר