ז. ביקור באמריקה ערב מלחמה

עמוד:167

בפלנום [ במליאהו נבחרה ועדה בת 20-15 איש לברר הצעות . השתתפו גם נשי הדסה , ליפסקי ווייז . הצעתי והסברתי מחדש את ההצעה . אנשינו , רמז , קצנלסון תמכו בהתלהבות . גם בן גוריון . קיבלו את הדבר באמת בהתלהבות כולם . והיתה הרגשה לכולם שהמושב עושה דבר מה . אם יתמסרו לזה מיד , יכול להיות מזה הרבה כסף . רמז רוצה שאכנס לוועדה המשרדית של המפרה הזה . שאגש לאמריקה . אינני מסתלק אם כי הייתי מאושר לו הסתדר הדבר מבלי שאני אצטרך לטפל בהוצאתו לפועל . קשה להסתלק . היום ומחר אנו נטפל בארגון הדבר . בוודאי עוד האמריקנים יתנגדו לנסיעת מי שהוא אליהם . יש לי עוד איזה חלום להשיג מלווה של 20-10 אלף לירות ארץ-ישראליות מיהודי אחד ל"ניר . " נפגשת אתו באנייה . התברר שיש לו כבר ניירות של "ניר . " עכשיו מתנהל משא ומתן בינינו בטלגרמות ומכתבים . היה כנראה עשיר גדול בזמנו בגרמניה ועכשיו יש לו עור הרבה שפער isperrl מרקים ואפשר להפכם לכסף . מקווים שקפלן ישיג את המלווה מלוידס בנק ואז כנראה עניין השיכון במושבות יהיה אקטואלי ... אבלה עוד ימים אחדים פה בלונדון ואשוב דרך ברלין ארצה . אם לא יבוא עיכוב על ידי סידור הפעולה המשרדית בשביל המפדה הציוני . אשתדל בכל כוחותי להתחמק מבלי שיכירו בזאת ובתנאי שאראה שהעניין מסתדר . לנסיעה לאמריקה , אם יהיה צורך ואם אמריקה תסכים , אהיה מוכן . בוועד המרכזי הייתי רוצה להכניס את שפרינצק ואינני יודע אם הוא יסכים . ועכשיו אלינקה , לך בכל זאת מותר היה לכתוב . הן תדעי את נפש בהמתך . עד שלא הרגשתי שאני עושה דבר מה לא ידעתי מתי נגמר יום ומתחיל שני . רק עכשיו רווח לי במקצת . אם טרם כתבת יהיה לי עכשיו קשה מאוד מבלי לדעת מה אתך ומה עם הבנות . מתחיל כבר מוצץ בלב לקראתכן . ולאן תכתבי , ללונדון או לברלין , בעצמי לא ארע . ומוטב כבר לברלין . לרומניה לא אסע . דובקין היה שמה , חוזר ונשמע ממנו בארץ . בינתיים גם תבוא משלחת משם לארץ ישראל . ובינתיים שמועות של גיוס צבאי . וצריך קודם כל בוודאי להכין ולהשיג רישיון לטרנספר . אני בכל זאת מקווה שמכתבך בדרך . ואני משתעשע בתקווה . פעמיים שלוש פעמים לשאול למכתב ולא לקבל , מאכזב יותר מרי . המשכתי את המכתב בהפסקות . בינתיים היתה לנו עוד פעם ישיבה עם האמריקנים והאמריקניות על דבר המפדה . קשות כפרדות . בשביל לנסוע שמה צריך כנראה לדעת אנגלית יותר ממני . צריך ללמוד אנגלית . אלינקה אהובה היי שלום ואל תכעסי על שתיקתי . כתבי מיד . שמא בכל זאת עוד ישיגני מכתבך . שלום ונשיקה לך ולתמ'לה ולדבורה'לה . שלך בציפייה ודאגה , ל .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר