ז. ביקור באמריקה ערב מלחמה

עמוד:163

ז . ביקור באמריקה ערב מלחמה ראשית 1938 הסתמנה תפנית מדאיגה , מבחינתה של ^ ו' *' התנועה הציונית , במדיניות ממשלת בריטניה בשאלת עתיר ארץ ישראל . בינואר 1938 פרסמה הממשלה את החלטת הקבינט הבריטי בדבר הקמת ועדת החלוקה לארץ ישראל , בראשות סר ג'ון וודהד . על הוועדה הוטל לבחון את האפשרות לממש את תכנית החלוקה , והקמתה נתפסה כמבשרת על כוונת הבריטים לסגת מהצעות ועדת פיל . בו בזמן נתנו המאורעות הממושכים את אותותיהם גם בתחום הכלכלי , והמשק בארץ ישראל נקלע להאטה שהתבטאה באבטלה הולכת וגוברת . על רקע ההתפתחויות המדאיגות הללו התכנס הוועד הפועל הציוני בלונדון במרס 1938 ושקולניק נטל חלק בכינוס זה . הכינוס התקיים ימים ספורים אחרי סיפוח אוסטריה לגרמניה הנאצית ( ה"אנשלוס ( " והדיונים התנהלו באווירה של ערב מלחמה . וייצמן הציג בכינוס זה עמדה מדינית נחרצת וקבע " קטגורית וברורות שבשבילו לא באה בחשבון שום תכנית שהנה פחות מתכנית פיל בצירוף התיקונים שדרש , " כפי שתיאר שקולניק לאלישבע ( תעודה . ( 54 עור תיאר באותו המכתב את הדיונים הכלכליים ואת האווירה המלחמתית בלונדון , אם כי הוא האמין באותה השעה שהמלחמה לא תפרוץ בקרוב משום ש"גרמניה בלעה את אוסטריה ותנוח זמן מה לשם עיכול . " בדיונים הכלכליים הציע שקולניק מפדה ציוני בעולם היהודי , כלומר להרחיב את מפעל המפרה שייסרה הסתדרות העובדים בשנת 1936 לסיוע למובטלים . הוועד הפועל הציוני קיבל את הצעתו , ונקבע כי על כל חבר בתנועה הציונית לתרום להסתדרות הציונית סכום השווה לרווהיו בשלושה ימי עבודה , וזאת נוסף על תרומות לקרן הקיימת ולקרן היסוד . בנובמבר , 1938 בעת ימי כינוס נוסף של הוועד הפועל הציוני בלונדון , שאף בו השתתף שקולניק , פורסם רוח ועדת בית הכנסת Sicgcrrn שבגרמניה עולה באש בליל הבדולח , 9 בנובמבר 1938

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר