ה. הקמת יישובי "חומה ומגדל" בזמן המרד הערבי

עמוד:156

אתם זוכרים שהחלטנו פעם על אדמה בחיסכון והכיוון היה דרומה , אבל אף פעם לא חסכנו אף דונם אדמה כי מיד אחרינו התחילה לפרוץ ספסרות . אנחנו עם חנקין ועוזריו הנאמנים לא רכשנו קרקע . צריך שנדע זאת כי בדרך שהלכנו עד עכשיו גם היא אינה הדרך המובילה לציונות גדולה , ליישוב הארץ כולה על ירי יהודים . היא אינה אלא דרך לפעולה פעם יותר ופעם פחות , פעם צער קדימה ושניים אחורנית , ופעם שניים קדימה ואחד אחורנית — אבל תמיד אחד אחורנית . משום כך אני חושב שחובה על כל אחד להביע את דעתו . ואני חושב שייתכן כי טמון פתרון בדרך החלוקה והקמת מדינה יהודית . ואני יודע שלא תהיה עוד מדינה כל כך מושלמת וזה נכון , משום שמדינות אין נותנים , גם גבולות אין נותנים . והרי בכל זאת נותנים לנו ארץ ומכירים שזה בזכות ולא בחסד ואנו רוב העם עוד נמצאים בחו"ל וצריכים לעלות לארץ ולקבל אותה . אין להשוות את מצבנו למצבן של מדינות אחרות שלוחמות על גבולות . באולמנו עכשיו ובעולמנו בכלל מנסרות עכשיו שתי שאלות : האם פוסלים אנו את המחשבה של חלוקה בתור פתרון או לא . אני אומר שאינני פוסל אותה . ייתכן שיש כאן פתרון , כי מה שהיה עד עכשיו היה רע בהחלט . אם ניאלץ ללכת בדרך הקודמת אינני רואה כל מוצא לציונות גדולה . אין לנו לא רכישת קרקע , לא עלייה , לא אמצעים כספיים ולא כל שאר האמצעים הדרושים להקמת המפעל שלנו כמו מכס , גבולות וכו י . אני עובר עכשיו לנקודה השנייה . אחרי שאני מניח שדרך החלוקה אינה פסולה אני שואל את עצמי : הצעה זו כפי שהיא עכשיו , האם אפשר לקבלה ? אני אומר : לא ! בשבילי אבן הבוחן הראשונה היא לא המפה אלא העלייה . אני מוכן לשלם את המחיר של החלוקה משום שאני רואה שאין אנו מספיקים במעשינו שנה שנה לכסות את העורף של האחרים והצורך שלנו . זה בשבילי אבן בוחן וגם תנאי ראשון , אני רוצה לדעת אם מהרגע שהיהודים אומרים "כן , " אם מאותו הרגע ממש יש לנו חופש עלייה במידה שאנו רוצים ויכולים , ואפילו למעלה ממה שאנו יכולים , או אין לנו . זה קובע את גישתי להצעה זו אם להסכים לה או לא להסכים . לא שמונה חודשים ולא תקופת מעבר שאף אחד אינו יודע מתי היא מתחילה ומתי היא נגמרת , אלא מהרגע שאנו אומרים "כן" אנו צריכים להיות חופשיים בעלייה . הדבר השני — הנגב . אם כי אמרתי שאני מסכים שאפשר גם בחלק זה לעשות גדולות , ואם כי אני מוכן להסכים ברגע זה לדעה המפוקפקת אם בנגב נמצאים מים , אבל אי אפשר להציע הצעה זו לעם ישראל , שפה יבנה את מולדתו , על השטח הקטן הזה , בלי החלום או האמונה הזאה שאנו נעשה משהו בנגב . ועוד דבר . דיברו כאן היום על משקי עמק הירדן , ואני יש לי גישה אחרת לכל העניין הזה . ראיתי שיש חברים חשובים במעלה שמנסים להכין דרוש שהנה יהיו לנו גרעינים בעבר השני . לדידי התנגדותנו צריכה לנבוע יותר מהצד הפרינציפיוני . הערבים והאנגלים צריכים להתרגל שאין אנו צוענים בארץ ישראל ושטח האדמה שכבר נרכש על ידנו , יהיה זה דגניה או במדינת ןועדתן פיל המשק החקלאי יעמוד על הגובה ( צויר בידי יהושע אדרי , ספטמבר ( 1937

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר