ה. הקמת יישובי "חומה ומגדל" בזמן המרד הערבי

עמוד:152

עקבות המאורעות יישארו זמן רב , הארצות השכנות יקנו עכשיו פחות , וגם זה ישפיע על מידות העלייה . משום כך אם יש אפשרות למשא ומתן רציני - אין לדחות אותה . אינני בעד זה שהמשא ומתן צריך להתנהל מן הרגע הראשון על ידי הסוכנות דווקא . במצבים כאלה יש לכל עם ממשלה רשמית וגם אנשים מיוחדים . אינני מתגאה בוה שבחמישים שנות פעולתנו כאן בארץ לא מצאנו דרכים בלתי רשמיות להבנה עם הערבים ומכיוון שעכשיו אין ביטחון בטיבו של המשא ומתן , אין צורך שהסוכנות דווקא תיכנס לעניין . אם יש בו ממש , אין היא צריכה להיכנס מיד , אלא אם היא חושבת שיש להפסיק אותו . כי אם לא יצא מזה שום דבר - מוטב שיעשו אנשים בלי אצטלה רשמית . יבנאלי הזכיר שעוד לפני שבועיים אמרנו : רק ברית עם אנגליה . אני מניח שהכרזה כזאת מצדנו עלולה להשפיע גם על אנגליה , אבל אינני חושב שהיא משפיעה על הנציב . כמובן אם יש כבר ויכוח בינינו וחושבים שמישהו יכול להסכים גם לעלייה של 10 אלפים איש בשנה , הרי הדבר מסוכן . ברור שאנחנו רוצים להגשים את הציונות בארץ ישראל . אולם האפשרות להכפיל את היישוב במשך חמש שנים , זהו לדעתי לוזונג [ פתרון ! מקסימליסטי בתנאים הקיימים עכשיו . דיבת כאן על המצב הכספי הכלכלי . אני חושב שמחוץ לדרכים המקובלות , מחוץ למגבית פה ושם , ייתכן שהחמצנו בעניין זה אפשרויות . אני מבין שהיה בוודאי שיקול דעת אם הזמן הזה הוא מוכשר לפנייה לעם . אבל אני חושב שבשעה חמורה זו , בשעה שכל שאלות מפעלנו תעמודנה לבירור יסודי , אם לא נשלב בתוך הפעולות שלנו גם פתרון יסודי לקולוניזציה היהודית - לא נעשה את המוטל עלינו . ופתרון כזה לא יזוז בלי מלווה גדול , מלווה לאומי או בין לאומי . אם אנחנו צריכים ליישב 25 אלפים משפחות כדי להכפיל את היישוב בארץ ( מתוך הנחה שיישוב בריא פירושו חלק רביעי בחקלאות , ( הרי ברור שהקפיטל הגדול לא ירוץ אלינו , ואת רוב האמצעים נצטרך להשיג ממקורות לאומיים או לאומיים למחצה . ברגע זה יש הכרח להשיג עזרה לסקטור הכספי שלנו , שבלעדיו לא נמלא את תפקידי השעה הגדולים . הייתי מציע שיקומו אצלנו ועדות , לכל מקצוע לחוד , ושתנסינה לעבד תכנית ממשית של פעולתנו בחמש השנים הקרובות , וזו תשמש יסור רציני לחיפוש מלווה , ולכשנתפנה קצת מן הטרור - שטובי הכוחות שלנו ישקיעו את עצמם בחיפוש פתרונות כאלה . נדמה לי כי גם עבודתנו הפוליטית במשך שנים לא היתה מתמדת ועקשנית במידה ההולמת עם הרוצה להגשים את מטרתו . תמיר הוחל במשהו , אך ללא התמרה והדברים נשתתקו . כך היה לאיגרת מקדונלד וכך גם בפעולות קונקרטיות בארץ . מצבנו במשטרה היא ערות מאלפת . עם שבא לבנות את ביתו לא יכול להכניס עוד 500 שוטרים למשטרה ? עם כל הקושי שבדבר - ואני בטוח שוודאי לחצו בעניין זה לא מעט - התוצאה היא איומה לכוחנו ולשימוש בו . וכן הוויכוח בבית הנבחרים - כלום אי אפשר היה להשיג אותו שבועיים לפני שהוכרז על הקמת המועצה המחוקקת ? לוי שקולנ ק מתאמן ב רי באקדח , 1937

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר