ד. בהנהלת "ניר" בימי גזרות בגרמניה

עמוד:146

האקזקוטיווה צריכה להושיב כאן איש מיוחד אשר יעסוק ויטפל בשאלת הליקבידציה וחיסול ) של הרכוש היהודי וכיוונו לבניין תכניתי של הארץ . מכל האנשים הבאים בחשבון אני רואה את לנדאואר למתאים ביותר . עליו לשבת כאן . מנוסת חברינו הגרמנים לא תובן ולא תכופר . תנועתנו מאבדת כאן מיום ליום את עמדותיה . האנשים אשר נשארו עומדים בראש הציונות כאן אין לבם ברצינות לבניין לאומי ולהון לאומי . לכל היותר הם בער נדבות לאומיות . מצאתי לנחוץ לסכם ולהודיע לכם את דעתי ללונדון היות ואת הדרך צריכים קורם כל לסלול ביחסים הפנימיים בתנועה ובעם בקשר עם הבויקט . את זאת צריכה האקזקוטיווה עם וייצמן לעשות . לאחרי פינוי המוקשים האלה על ידי הארטילריה הכבדה שלנו יבוא תורו של הכישרון הפיננסי אשר גם הוא יגויס בעזרת וייצמן . ביליתי כאן ימים אחדים והנני עוזב בדרך לארץ ישראל . הלב מתפקע למראית האפשרויות האבודות אשר יכלו לשמש באופן היסטורי כתשובה לאסון אשר קרה כאן . קיבלתי טלגרמה אמש מ"עובדים" תל אביב להתעכב כאן עד בוא מכתב . לצערי אינני יכול למלא את הדרישה הסתמית הזאת . ביקשתי טלגרפית נימוקים . לרגלי עניין מיוחד אבלה באיטליה עד יום חמישי . אפליג מברינדיזי באנייה גלילית . אם בינתיים יתקבל מהוועד הפועל תשובה המחייבת ללא מוצא את שהותי בגרמניה ייתכן כי אשוב . השהייה הפעם כאן קשה לי מאוד מטעמים פרטיים ומטעמי "ניר . " יש בארץ להחיש ולבחון כמה אפשרויות ותכניות בשבילנו . אבקשכם לשלוח לי העתק מהמכתב הזה לארץ ישראל . אין לי אפשרות הפעם לכתוב כאן בהעתקה . והנני שלכם בברכת חתימה טובה , ל . שקולניק

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר