ד. בהנהלת "ניר" בימי גזרות בגרמניה

עמוד:143

כאשר זה פורץ וגולש מילא . וביתר ימות השבוע He 3 anenaH Sejibi , HHxaft oeaa cnHT ודי לצרה בשעתה . [ אין ספק שהעדרך והתרוצצותי משפיעים רע מאוד על רוחי . לעבודה לא נכנסתי כהוגן . סדובוני מכל צד . תנאי החיים בעבודה בדגניה בלי סידורים שאנשי משפחה נהנים מהם הוסיפו לחולשה לבלי עמוד כנגר הדרישות מהחוץ לעסקנות ספורדית יומית , הופעתית . והיו גם עניינים שאי אפשר היה להסתלק . עסקנות כזאת אגב שנאה נפשי . לא הא ולא דא . למעשה בסיכום טוב בכל זאת שהלכתי לדגניה לתקופה . אני הן תמיד מתאכזר כלפי יותר מהמידה . יש לזה בוודאי ערך . אבל אני לא שבע ולא שלם . נעזוב את העניין . כתבתי לך מכתב אחד מישיבת הוועד הפועל . היה מושב חזק ותקיף . האופוזיציה בעל כורחה היתה מוכרחה לענות אמן . בן גוריון הופיע בכל גודלו . זה הוא נאום של מנהיג עם עובד בחסד עליון . בכוונה אמרתי את המילה עם עובד להגיד לך שאין זה מקדונלד . זה הוא מנהיג פועלים שהגיע בתוקף המאורעות למדרגת מנהיג העם . לא התכחשות , לא התבטלות מלא חרדה לגורל המפעל מלא אמונה ותקווה , מלא תוקף וכוי . גם ברל ובצנלסוןן הצליח בנאומו . שניהם גם הגנו יפה על השוללים שלנו , זאת אומרת שוללי ההסכם במשאל . לא ניתן למתנגדינו לעשות מזה חבל על צווארינו . כל המושב עשה עלי רושם . בפעם הראשונה בציונות ישנו בעל בית בתנועה . יודע את דרכו , מוכן להילחם , חי בעניין ומוכן למסור את חייו בעד העניין . וייצמן בא פעם אחת לנאום והסב לי ולנו לכולנו צער רב . נכנס במריבה עם רוטנברג . לכולם היתה הרגשה של סכסוכים אישיים פעוטים ולא עמדת מנהיג האומה . היו כמובן גם חלקים חשובים בנאום , אבל לא זה . אני אמרתי בתור הלצה שיושב בתוכו איזה חיליק ןיחיאלן וייצמן וסוחב אותו למטה . יש איזו עופרת בכנפיו אשר מטים אותו , מדי ירקיע , ארצה . במקום שיבוא האדם המנהיג ויגיד את דברו אל העם בשעה זו , שעת החורבן בגולה והתקווה למימוש ולהגשמה בארץ ובציונות . שיבוא ויגיד את המילה המייסרת , המנחמת והמנהיגה . במקום זה חשבונות פעוטים . לו אפילו היו הדברים נכונים שהתריס כלפי רוטנברג וכל המפעל שלו גם אז יש לזה מקום בישיבת מומחים לבדוק אם החשמל עולה ביוקר או בזול וכי . ' וצר מאוד וחבל מאוד . בעת קבלו את המכתב תדעי כבר על תוצאת הישיבה . הרוויזיוניסטים עזבו את הוועד הפועל והודיעו שלא ישתתפו בבחירות לקונגרס ומוכנים לישיבת שולחן עגול . כאשר כתבתי לך במכתבי הראשון היה זה מושב מכוון לקראת הקונגרס ולקראת הבחירות . כל אחד ירה את יריות תותחיו הגדולים . מובטחני שלנו הוסיפה הישיבה הרבה כוח ועצמה , הרבה פרסטיז'ה וכוי . מסתמנת כבר אולי הקואליציה העתידה הרחבה מחוץ לרוויזיוניסטים , אם כי המזרחי וציוני ב פוחדים להישאר אתנו בלי רוויזיוניסטים , אבל בכל זאת התהוותה קונצנטרציה ןהתלכדותן אתנו נגד הרוויזיוניסטים . הם עשו טיפשות נוראה לדעתי . היו צריכים להודיע על קבלת משמעת ואז היו מתרכזים סביבם חלקים גדולים והיינו נאלצים להישאר רק עם הפרוגרסיווים . היה נאום של גב' סולד , של רופין , ממש היסטוריים . את הנאומים תקראי בעיתונות הארץ ישראלית . דברים פשוטים לכאורה אבל נוקבים באנושיותם . בעיני רבים נוצצו דמעות כאשר דיברה סולד . והסתדר הכל כך שזה היה לטובתנו ולזכותנו . אולי באמת משום שכל הטוב והיפה והמועיל אנו המגשימים והמבצעים . אולי באמת מכני שדרכנו היא דרך האמת ודרך החלוציות ודרך הקרבנות לטובת השחרור . [ -1 המושב בבית הסוכנות עם הדגל המתנוסס על הבניין המפואר הגדול שיווה חגיגיות וממלכתיות ואילוזיות מרוממות . העצמות היבשות מתלכדות ואתה לפעמים מרגיש את רחש הרוח אשר מחיה אותם . טוב לחיות בדור כזה . היתה חגיגה באוניברסיטה בתאטרון המעלות לזכר 800 השנה להולדת הרמב"ם . מעמד חגיגי ואמפוזנטי ומקרין חשיבותן . מבט מקסים לצד הירדן , ים המלח , עבר הירדן . הוד ומלכות מציצים מכל קיפולי ההרים . ונדמה לך לשמוע את הכרזות החגים בהיות ישראל על אדמתו עת נהגו להודיע על ראש החורש על ידי מדורות מהר להר . 10 שנים של הגשמה כזאת והתרחש הנס . נחוצים גם 10 מיליון לירות ארץ ישראליות לגאולת קרקע . על פי דרישת הרוויזיוניסטים הועמד סעיף הטרנספר על הפרק . הבירור היה נפלא ועמד על גובה . קצת קלקל משה שרתוק בהרגיזו אחרים . בכלל משה הפעם הופיע די טוב במושב אם כי יש בו איזה דבר יותר מדי מתוח ומרגיז . חסר לו הומור . אינו מלבב , אינו מבריק .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר