ג. בחזרה לקלחת הפנים יישובית הבוערת - פועלים מול רוויזיוניסטים

עמוד:135

לפי שעה יצטרכו מחוץ לקבוצת השמירה עוד קבוצה של 25 30 איש לבניין 2 בתים , קצת גידור חתיכת כביש וכוי . ועכשיו קצת להסכם עם כל הקשור בו . אבל קודם 2 הערות אחרות . . 1 אינך כותבת למוסרות וזה לא טוב . יש ממך רק מכתב קצר אחר בוועד הפועל . אינך כותבת לשפרניצק למועצת הפועלות וכר . מלאי את החסר הזה . . 11 לבוסנקה תשלחי גלויות ילדותיות יותר . שתבין את תוכנם . ועכשיו על ההסכם . אתם שמה התמרמרתם על עניין חיפה ובוודאי בצדק . עמדת המרכז היתה חלשה מכיוון שבתוכו יושבים אלה אשר מארגנים את הכוח ודברים נעשים בידיעתם , ואם מה שהוא פורץ בלי ידיעתם הם גם מתביישים להודות ואינם יכולים לעכב . כי יש לדברים טבע שלהם והם מתפתחים . אבל מצד שני אני הלוא אינני שייך למוסרניקים . אני מכין ויודע ששינוי משטר או החזקת עמדות הפועלים לא תיעשה בלי כוח מאורגן אשר לא יירתע גם בפני מרות , ויגיע יום גם דברים יותר חריפים ממרות . מי יודע מה מכין ומחזיק בחובו עוד המשטר הנוכחי בטרם יחלוף . הוא לא יוותר על נקלה על עמדותיו . אולם מי שנפשו באמת סולדת או מי שחושב שזה עוד מוקדם ושזה כיום הורס אותנו יותר מאשר בונה , צריך ומחויב לחפש אמצעים פרוונטיוויים . וזה לא הטפה ולא גילוי דעת כי אם ליצור מצב כזה שיאפשר קצת שקט וימנע את המצבים המחייבים אלימות . הפרת שביתה זו היא אלימות . אי אפשר לא לענות עליה מפעם לפעם בכוח . פעם מוצלח ופעם לא . והציבור שלנו יגיע מחר מחרתיים ל 100 אלף איש . מספיקים מפירי שביתה מאורגנים בכוח פקודה הנושאת בתוכה איראה כביכול שימציאו חומר פרובוקציוני לכל המחנה שלנו ויעוררו אותו להתפרצויות ולתגובות על רקע השנאה אשר קוננת בלבות כולנו . מנקודה זו אם לדון על ה ס כ ם ה ע ב ו ד ה , ורק על זה אני מדבר כי בהסכם השלישי הפוליטי ציוני איננו מעוניינים ואין גם להאמין בקיומו בלתי אם הכושי באמת יהפוך את עורו . הסכם העבודה כשהוא לעצמו לא רע וגם חלק הגון מהשוללים מודים כזאת , אבל כאן פועל יותר הדחליל הפופולרי של הפשיזמוס רוויזיוניזמוס . האנלוגיה מתבקשת . ועוד קשה להשלים שבךגוריון זה האיש שלחם ותקף , שדווקא מידו יבוא ההסכם . ברור לי שאנו מחויבים עוד לעשות ניסיון של הסכם במלחמתנו ברוויזיוניזמוס . אולי לא יצליח אולי לא יתקיים , אולי הם יפרו אותו , אך מחויבים לנסות . כי המלחמה היא חרב בשתי פיפיות . על פי הסכם זה בעצם מסתלקים הרוויזיוניסטים מתכנית השבירה שלהם , מכירים בעצם כזכות שביתה , מסתלקים לגמרי מזכות ופרקטיקה של הפרת שביתה ואין אלה דברים קלים . מצדנו נאלצנו להסכים במקרים שהרוויזיוניסטים מהווים 25 % -20 % במקום עבורה ובמקרים מסוימים להביא את הסכסוך קודם לבוררות , אבל גם מאחורי הבוררות במקרה שנותן העבודה אינו מסכים יש נשק השביתה כמובן . אני מתעכב בעיקר על מומנט השביתה כי זה הוא הארגומנט היחידי והעיקרי הנראה לעין והנשמע לאוזן מפי השוללים את הבלתי נגלה , זאת אומרת המס לרדיקליזם אשר נובע מאנלוגיות קלות אשר בעמים אחרים אין לממש . זו היא הרגשה , נטייה וכרי . יש הרגשה שמאבדים לפעמים שיווי משקל בין הפרימט של חלוציות ציונית סוציאליסטית ובין הפרימט של מעמדיות פרולטרית שבלונית שגרתית . פועל צריך להכות את הפשיסט ואין הסכם אתו . נכון אבל מה יהיה עם ארץ ישראל . מי יבנה ומתי נבנה אותה אם נעסוק רק בהריסה ומלחמה . והלוא בזאת הצליחו הרוויזיוניסטים להעסיק אותנו זה שנים אחדות . ועכשיו קצת ביזנס . . 1 אני מניח שאת מקבלת את כל החומר , בכל אופן כולם הבטיחו לשלוח . ב"פועל הצעיר" תקראי את המאמר של לוביניקר המנתח את ההסכם לצד חיוב . ניתוח טוב . . 11 הבית הולך ונגמר . בעוד חודש בערך יהיה גמור . יצטרכו כסף . אם אחיך ישלח כדברייך זה יהיה טוב . . 111 בדבר סרטיפיקט לאחותך וגיסך טרם פעלתי . הן תדעי שאני מפחד מפני קרובים .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר