ג. בחזרה לקלחת הפנים יישובית הבוערת - פועלים מול רוויזיוניסטים

עמוד:132

שפרינצק באמריקה צריך היה לנסות בעניין זה דברים לברנדיס . ייתכן שגם את הקנדידטורה ומועמדות ] של גרוזנברג אפשר להשיג . הבוררות היא לא לעצם העניין של סטבסקי אם הוא רצח או לא . בזה טיפל משפט ארץ ישראל . הבוררות היא אם יש יסור לרב זה או אחר מהחותמים לחתום ולהעיד בפני "אלוקים ואדם" ובו . ' אני מאמין שלהצעתי יש תוכן ויסוד ויכול להיות לזה ערך ציבורי גדול גם אם הנתבעים או הנתבע יסרב . הייתי רוצה שתדברי על זה עם אהרונוביץ' ברצינות . ברצוני גם לשמוע את דעתו . אליק , מלאי את המיסיה הזאת . הרעיון לדעתי חשוב מאוד . ועכשיו עוד לעניין אחד והוא תפקידי בארץ . בכלל אינטרסירט דאס מיך וזה מעניין אותין כשלג דאשתקר . = civis Romanus sum אזרח רומא אני . זאת אומרת חופשי ובלתי תלוי ודווקא משום כך צדקת וצדקתי גם אני אשר נמשך זה משנים חזרה לפעולה . אמש שכבתי בחדרי על הספה והרהרתי רבות בעניין . בלבי מוחלט שצריך להתמסר להקים דבר חדש במושבה . ייתכן שאפשר יהיה את קבוצת הרצליה לעשות לנקודת ריכוז ולגרעין . אני נוטה לחשוב כמובן על דבר במסשטב וקנה מידהן גדול ממנו בתוצאות לכמה פינות : לעבודה במושבה , לשלום , לחבר הקבוצות , למפעלי כיבוש חדשים , להתיישבות חדשה וכר . . 43 אל אלישבע קפלן ( שקולניק , ( ארצות הברית דגניה ב , 30 באוקטובר 1934 אלינקה אהובה , לבי נטרף בקרבי בידעי כי דוארים אחדים לא יביאו לך מכתב ממני ומהבוסקה באשמתי הפורמלית , אם כי אני ראוי לסליחה . קשה לי מאוד הכתיבה . אלה הם הימים הראשונים של עבודה גופנית בדגניה . כל גופי כואב וכל עצמותי באמת תאמרנה . לאחר העבודה עלי עוד לדאוג לילדונקה ואני עייף . דוחה מערב עד בוקר את הכתיבה ובינתיים עוברים ימים . עכשיו ערב . רחצתי בעזרת גיטה [ פרומקין ] לבוסנקה את הראש . השכבתיה לישון ואני כותב לך . לאט לאט גם הגוף מסתגל לעבודה והכל ייכנס נקווה למסלול . גם החדר טרם מסודר וטרם יש איזו שהיא נוחות . הן לא רציתי לסחוב מתל אביב הרבה דברים . בכלל קפצתי קפיצת נחשון ובימים הראשונים זה לא קל לגמרי . אבל טוב מאוד שהתגברתי על הכל וניתקתי . צריך לטעום מחרש את טעם הקושי ואת העבודה הגופנית המשקית וטיפול בילדונקה , דבר שמעולם לא עשיתי והייתי פטור והנה דווקא עכשיו הכל יחד . גם זו לטובה . זה מזכיר לי את הסיפור הנפלא שהבאתי מגרמניה של צוויג או וסרמן הנקרא "העיניים הנצחיות של האח" דומני . צריך לטעום הכל על עצמך ובשרך . מי יתנני רק 140 שנה - זו תפילתי התמידית . בשבוע שעבר קנאה אכלתני - מכתבך למועצת הפועלות התקבל לפני המכתב אלי . שמחתי לידיעה כל שהיא , אבל הכאיב לי שאינני הראשון לקבלת מכתב ממך . לא ענית אפילו על הטלגרמה שלי . הקיבלת אותה . אני מתכוון לטלגרמה על דבר אינפורמציה לעיתון מהוועידה . כיום כבר קיבלתי ממך גם את המכתב הקצר השני בצירוף הצ'ק . אני שמח בשמחתך , מקווה ומאחל מכל לב כמובן הצלחה .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר