ג. בחזרה לקלחת הפנים יישובית הבוערת - פועלים מול רוויזיוניסטים

עמוד:126

ג . בחזרה לקלחת הפנים יישובית הבוערת - פועלים מול רוויזיוניסטים * 9 מהלך שהותו של שקולניק בארץ ישראל הוחלט סוף r " סוף במוסדות ההסתדרות על השתלבות החברות "ניר" ו"יכין" בפעולה בגרמניה , ונחתם חוזה עם חברת "העברה" בארץ להזמנת סחורות מגרמניה בסכום של 300 , 000 מרק . שקולניק קיבל ייפוי כוח לפעול על פי הסכמים אלו ועם שובו לגרמניה בשלהי 1933 נכנס לעניין במלוא המרץ . אך פעילותו לא הצטמצמה לתחום זה בלבד . במפגשיו עם צעירים יהודים חברי "החלוץ" נוכח שרבים מהם נמשכים לציונות בעיקר עקב החשש מהיטלר ומצטרפים לארגון כי הם סבורים שזו דרך בטוחה יחסית להשיג רישיון עלייה . התברר לו גם שהערכים שהם קולטים בהחלוץ נוגעים רק לצורות ההתיישבות השיתופית ולענייני הפועלים בארץ . הוא חש שחסרה להם היכרות עם המוטיבים הרומנטיים הקשורים לתולדות ארץ ישראל , לנופיה ולתרבותה , ערכים שהיו בעלי חשיבות רבה לעולי העלייה השנייה . הוא הציע אפוא לשלוח מדריכים צעירים שילמדו את חניכי החלוץ מאגדות הארץ ופרקים מן ההיסטוריה של עם ישראל וינסו ל"הצמיח שורשים ולהפוך את פטריות החלוץ שצמחו על רקע הביצה שלנו חיש מהר לגידולי תרבות ענפים ומושרשים , " כפי שכתב לאלישבע בפברואר . 1934 בראשית 1934 חזרה אלישבע לארץ ושוב גברו געגועיו של שקולניק לבני משפחתו . במרס ביקש לשוב ארצה , אך חבריו במשרד הארץ ישראלי התנגדו לכך והוא נאלץ להישאר בברלין ולהמשיך ולקיים את הקשר עם משפחתו באמצעות הדואר . במכתביה שיתפה אותו אלישבע בחיי המשפחה , בקורות חבריהם המשותפים , בהתפתחויות ביישוב ובמפא"י ובעבודתה הציבורית . בראשית אפריל ביקרה בכפר החורש קבוצה קטנה ומבודדת שעלתה באותם הימים על הקרקע בגליל התחתון בלב אזור ערבי . במכתב לשקולניק סיפרה לו על הביקור והביעה חשש לגורל היישוב בגלל היותו מבודד בהרים , ומפני ששרותיו מפוזרים ורחוקים וקשים לשמירה . בתשובתו הביע שקולניק עמדה מנוגדת ותמך בהתיישבות גם באזורים מבודדים : "צריך שיימצא אצל עם מיישב ושב לאדמתו לחונן עפר מולדתו , אנרגיה מפעם לפעם גם להתפרצויות ... הגהות כאלו שהם בימים הרגילים כאילו יוצאי דופן , " כתב לה . באביב 1934 כבר נכנסו ענייני ההעברה למסלול והחלו לצבור תאוצה . כמויות ההון והסחורות שהועברו לארץ הלכו וגדלו ומשך זמן הביצוע של העסקות הלך והתקצר . באמצע אפריל 1934 כתב שקולניק לצבי לופט במרכז החקלאי שסך כל העסקות הגיע כבר ל 300 , 000 מרקים , וכי הוא מקווה שיגדל ויגיע למיליון . העברה היתה אחד הגורמים לכך שהיקף השקעות ההון היהודי בארץ ישראל בשנים 1935-1933 היה פי שלושה מהיקפן בשנים . 1932-1930 על רקע תחושותיו שפעולות ההעברה נכנסות לתלם שב ודרש שקולניק מחבריו להחליפו ולאפשר לו לשוב הביתה . מלבד המרחק והגעגועים למשפחה הקשה עליו גם הניתוק הממושך מחבריו למפלגה ומחיי הציבור בארץ . מודעה של "קרן חוסר העבודה 1933 , "

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר