ב. שליחות ציונית ופעילות ה"העברה" בברלין

עמוד:125

. 40 דברים באספת חברים בדגניה ב 1 בדצמבר 1933 באשר אני מסכים לזה שהגיע הזמן להעמיד את רעיון השיתוף כעניין אקטואלי , שיש להגשימו ודווקא משום שאני מסכים לארגומנטציה של קדיש [ לוז'ינסקין בשאלה זו ראיתי חובה לעצמי לשתף את עצמי בבירור עניין השיתוף . השאלה היא מה אנו רוצים ? אם פנינו מועדות באמת לקראת הקמת משטר קבוצתי , יישוב קבוצתי , הרי עלינו לזכור כי בנידון זה הותוו שתי דרכים : הדרך של משק משותף אחר , מרוכז , בלתי מוגבל , והדרך שביסודה הכרת הגבולות הטבעיים המגבילים באופן אובייקטיווי את גודל המשק . הלכנו בדרך השנייה . הקימונו משקים שהגיעו לידי מדרגה מסוימת של התפתחות . ביצרנו במידה ידועה את קבוצות נו בתור תאים חברתיים בעלי פרצוף מסוים . בתוכם הגשמנו את הקומונה , אם טוב או רע . את עיקרי השיתוף המלא בתוך הקבוצה עלינו להגביר ולחזק . לא כך הוא כשאנו עוברים לשטח בין הקבוצתי . ביחס אליהם איננה עומדת על הפרק וגם איננה צריכה עוד לעמוד שאלת הקומונה . הדרוש כאן הוא יצירת יחסים בין קבוצתיים שביסודם - השוואת רמת החיים . התכנית המוצעת אומרת - במשך הזמן יהוו חמשת המשקים משק אחר מרוכז . אולי טוב הוא הדבר , אבל אז צריך ללכת לקראת זה במכוון . לדידי גם אם יביא השיתוף המוצע לידי התוצאה הנ"ל ואם נסכים גם לכך שזה טוב , הרי בכל אופן לא נפתור על ידי כך את שאלת היחסים הבין קבוצתיים . שאלה זו תתעורר מחדש עם הקמת עוד משק או משקים קבוצתיים חדשים . הגשמת השיתוף בצורה המוצעת אין בו מתן תשובה לנוער ולתנועה הקבוצתית על השאלה העומדת על הפרק - מה יהיו פני החברה הקבוצתית להבא . השיתוף שיקום , והוא צריך לקום , על יסוד של שאיפה להשוואת רמת החיים ופיקוח הדרי , מוסכם . מבחינה זו יש להסכים לחלוקה חדשה של הקרקעות לשם קביעת גבולות רציונליים לכל משק ולקביעת תכנית משקית מוסכמת , להבדיל מתכנית משקית משותפת . יש צורך בהקמת מסגרת כוללת בשביל כל התנועה הקבוצתית . את יסודות המסגרת הזאת צריכות לקבוע ולהגשים הקבוצות הקיימות . אבל אין לחשוב שהקמת המסגרת הזאת מזדהית עם איחוד המשקים הקיימים למשק מרוכז אחר , דבר שאין למנעו אם להגשים את תכניתו של קריש . ( לוחצים על שקולניק שיציע תכנית משלו . ( אין ביכולתי לציין תכנית מפורטת . אומר רק , ביסוד כל תכנית יש להניח את האמון ההדדי . אם אין אמון כזה , הרי מן הנמנע לדבר בכלל על שיתוף , אם אין כוונתו - הפיכת המשקים הבודדים למשק אחד מרוכז . השוואת רמת החיים אפשרית על ידי השוואת המאזנים . השיתוף שיש לחפשו הוא בין כל הקבוצות לעשרותיהן ולמאותיהן . הפתרון המוצע איננו מתאים לכך .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר