ב. שליחות ציונית ופעילות ה"העברה" בברלין

עמוד:124

הלכה לישון ואמרה לכולם שאני נסעתי כבר . אני שבתי והייתי אתה עור איזה שעות ושיחקנו טוב מאוד . אחר כך בא אוטו . לפנות ערב נכנסתי אליה להיפרד כי היא אכלה . רצתה לראות דרך החלון את האוטו באמת ונפרדה ממני . לבי לא פעם התכווץ בקרבי מתוך אהבה , געגועים ורחמים לבוסינקה . רחמים רבים ולא רחמנות . היה לי גם קשה שלא נמצאתי אתה ברגעים אלו לברי ולא בתוך ציבור גם עכשיו כשאני כותב מתכווץ לבי . בוסנקה ילדה שובבה ועליזה . קצת רזתה , אבל בוודאי גבהה . בעור איזה ימים אראה אותה שנית . על הארץ לא אכתוב כי עוד אינני יודע ולא ארע . אין לי פנאי . אני אץ רץ בענייני . בענייני העלייה צרות רבות . הנציב החליט כנראה לשים מעצורים פן נרבה . האם נדפס המאמר שלי כעיתון ? בן גוריון עף ללונדון . על שובך ארצה לא אחשוב עכשיו . כשאבוא לברלין נראה . על המפעל לא אכתוב לפי שעה רבות . בוועד הפועל התעוררה שוב השאלה של החרם מחדש . סוף סוף הוחלט לעשות את המפעל . הבנק נותן ערבות ל 300 אלף . ייתכן שזה הוא ניסיון . אם יצליח העניין ילך הלאה . עכשיו אני במשא ומתן עם סוחרים שהם יסדרו על אחריותם את ההעברה . וצריך עור לגמור את האפ"ק ושוובה . עור לא הייתי בירושלים . ברגניה נכנסתי לוויכוח בעניין האיחוד . אהיה שם בשבת זו עוד פעם . אני בעניין זה רוצה להטות שכם . יש לי הצעה אחרת מאשר זו שהוצעה על ידי בן ציון ןישראלין וקדיש ןלוז'ינסקין . לוביניקר מסכים אתי וגם הפט כבר , ועוד הבוקר היתה לי שיחה בנידון זה עם בדל ןכצנלסוןן , הערב עוד פעם . אלינקה , אני כותב מפוזר ועצבני . אבל אני דווקא עכשיו אתך ועם הבוסקה בכל נפשי ומאורי . לאחר המכתב הזה בוודאי ארגע קצת ואוכל לכתוב על העניינים ביתר היגיון וסדר . אני מפסיק ורץ לישיבה עם האפ"ק . היי שלום ואהובה . היי בריאה . שלך ל . רבקה ונועה לוחצים עלי בעניין פסנתר . לנועה כנראה באמת כישרון . אגב בוסקה תמיד שרה ניגון עצוב אחד . שיר שיש בו המלים : אין בו ראש ואין בו סוף . שלך ל . דבורה שקולניק בדגניה ב

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר