ב. שליחות ציונית ופעילות ה"העברה" בברלין

עמוד:121

? : z יש לעניין בעלי רכוש בארץ שייגשו מיד עם קביעת התכנית לבניין העיר להקים 100 בתים גדולים לעצמם ולהשכיר . יש לקחת כחשבון שבאים ויבואו הרבה אנשים אשר מתכוננים לחיות בתור בעלי רנטה ופנסיה . אם יינתנו להם תנאים פחות או יותר נוחים ובזול יבחרו לגור בשקט על שפת הים בעיר החדשה . לבונים הראשונים יש לתת קונצסיות [ זיכיונות ] והענקות מתאימות . הקרן הקיימת תוכל מכספי הייעור שלה לנטוע שדרות , פרקים וגנים . עם בניין הבתים ייבנו גם בתי ציבור ושירות שונים . יתרכזו שם פועלים , בעלי מלאכה , חנוונים סוחרים , מחסני חומרי בניין בעלי אומנויות חופשיות המתדפקים על דלתות הארץ ומוכנים לחיי דחקות במקצועם . בתי חרושת לצינורות מלט , ארגזים לתפוחי זהב , לשימורים . ( 3 ) יש לבוא בדברים עם בעלי בתי חרושת בתל אביב אשר אין המקום גרמם כגון חומרי בניין , יציקה וברזל בשביל הסביבה החקלאית , טקסטיל 1-1 , וכדומה , אשר יסכימו לעבור לאחר שימכרו את מגרשיהם בתל אביב בכסף רב . ( 4 ) יש לבדוק אם אין להשתמש בחלק מהאמצעים לעזרת יהודי גרמניה , בין מכספי יהודים ובין מכספי חבר הלאומים ( אם בכלל יהיו כאלה . ( ( 5 ) לרכז באופן מהיר וזהיר ברשות הקרן הקיימת את כל הקרקעות , פרטיות וממשלתיות , שיש לרכוש . ( 6 ) להצטייד בעזרת הממשלה : בניין הכביש , קבלת חולות הממשלה לרשות הקרן הקיימת ייבוש ביצות קובני ויתר ביצות הממשלה וכר . ' . 38 אל הנהלת חברת "ניר , " תל אביב ברלין , 19 באוקטובר 1933 ( 1 ) קיבלתי את הטלגרמה ואחכה לייפוי כוח המובטח . כמה צריך ל ח כ ו ת ? אין זאת כי אם סבוטד גמור אתם נוהגים בנו . אני מאשימכם ברצינות ובאחריות גמורה . אתם עתידים לתת את הדין בעד רצח המפעל . בידיכם רצחתם אותו . ( 2 ) אותי מעניין לרעת מתי הגיע הרצפלר לארץ ? ומתי מסר ל"ניר" את הרשימות שלי ואת תוכן שיחותינו ? מתי הגיע קפלן לארץ ? מתי דנו בוועד הפועל על העניין ? מתי החליטו ? מתי הודעתם לנו ? אינני מבין . היש דין ודיין בתנועה ובהסתדרות ? ( 3 ) דרשתי במכתבי האחרונים לאמץ את כל הכוחות : רופין , לנדאור , קפלן , אהרונוביץ , שהשפיע על הופיין שייתנו למפעל " ניר" מיליון מרק אחר . הנעשה דבר מה בנידון זה ? מדוע אינכם כותבים ומודיעים לנו ? אנו פה בנידון זה עובדים באינטנסיוויות . מקס ורבורג כנראה לצדנו . אינו מסכים שנבקש רישיון מיוחד מהממשלה בטרם שנסתיים הפרק הראשון של ההסכם הראשון של 3 מיליון . היינו אצל ורבורג בהמבורג . היום דרש מאתנו ביאורים וסיכום ההצעה בכתב . בשבוע הבא תהיה ישיבה בה יוחלט אם לתת לנו מיליון ואם לא . ייתכן שתתעוררנה בכלל ספקות לעצם המפעל : ביטחונות וכוי . עליכם שמה לכבוש את הופיין . כי בידי האפ"ק ההחלטה הסופית . ( 4 ) קיבלתם מאתנו 2 טלגרמות : אחת מהפלטרוי , Pahreul חכרת נאמנות להעברת רכוש יהודי גרמניהן , אני מניח שאתם יודעים מה זאת , והשנייה חתומה על ידי ליב שקול . הדבר נוגע לענייני מכונות . ניהלנו משא ומתן מעניין וממושך עם הפירמה "סך" בענייני דרילים ומכונת זריעה ] ומהרשות .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר