ב. שליחות ציונית ופעילות ה"העברה" בברלין

עמוד:119

אני מניח שלדיין כמו לכל יתר חברי המרכז תהיה ההזדמנות לקרוא את ההצעה באוריגינל . אני עומר על סודיות העניין , היות ואני מאמין שההצעה תתגשם ואינני רוצה לפי שעה לגרום לבהלה ולספקולציה מוקדמת במקום החדש בטרם ריכזה הקרן הקיימת את כל מה שיש עוד לרכז : חולות ממשלה , אדמת אבו סמרה , אדמת עתיל ואולי עוד . עם כל האיבה הטבעית אשר כל הצעה חרשה מתקבלת , אני מבקש לא לדון את העניין ברותחין ולהודיעני את דעתם ויחסם של החברים . אשמח מאוד מאוד אם החברים אשר יקראו את ההצעה יענוני בעצמם . תוכלו אולי להעתיק ולצרף גם את המכתב הזה . אנא תעשו את הדבר מיד והודיעוני דבר כי קצר רוח אני . הדפיסו את ההצעה על נייר טוב . והנני שלכם , ל . שקולניק סוד בהחלט הצעה לבניין עיר חדשה בעמק ואדי חוורת נוכח המצב האיום אשר מתהווה בארץ בקשר עם הספקולציה הממאירה בקרקעות ובדירות ובעיקר באזורים העירוניים , מקום שמה זורמים ומתקבצים המוני מהגרים - בין אלה אשר צרור כספם אתם ובין כאלה אשר אין אתם הכסף , אני מציע לבנות עיר חדשה בעמק ואדי חוורת . יסודות ונימוקים לבניין העיר : . 1 האסון הגדול שקרה לנו בבניינה של תל אביב הוא שאדמתה נקנתה חלקות חלקות . כל קנייה חדשה האמירה את מחירי הקרקעות . לא בידי הקרן הקיימת ואף לא בידי פרטים לא היו למפרע שטחים גדולים מן המוכן . כל קנייה חדשה חתרה תחת יסודות ההרחבה . לעומת זאת נמצא בוואדי חוורת שטח של אלפי דונמים בידי הקרן הקיימת - אדמת חוף הים לאורך שבעה קילומטרים , קו המים מחוץ לעשרות אלפים ( יחד עם וארי קובני ) השייכים לקרן הקיימת ואשר חולקו כבר להתיישבות עממית , אינטנסיווית . מחוץ לשטח חוף ים זה השייך לקרן הקיימת והמשמש תריס נגד ספקולציה במובן ידוע , ישנו שטח של חולות ים השייך לממשלה ; ישנם חולות אונפיאת השייכים לחדרה . וכמו כן יש להביא בחשבון את אדמת אבו סמרה , אשר עליה נמשך משפט בין חנקין ובין בעל הקרקע . ייתכן כי בסכומים מסוימים אפשר היה לקנותו ולגמור בסכסוך . את כל השטחים האלה יש לרכז וליצור שטח גדול . לוי שקולניק בעת ישיבתו בברלין , 1933

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר