ב. שליחות ציונית ופעילות ה"העברה" בברלין

עמוד:118

בדבר . הם כבר ביניהם דיברו . ביום השישי הזה ייקבע ריאיון בינינו עם שוקן על הנושא הזה . נראה מה יצא מחלומותינו ומחלומותיו הרעים . זוכרים אתם את מלחמתו נגד "ניר . " על שאלתי את רזלר מה חזקה צריכה להיות "ניר '' למען תהיה ערבותה חשובה , אמר שצריך שיהיה לה 25 % מהקפיטל שיושקע במפעל . רזלר מתאר לעצמו שאנו נתקשר כאן עם חברת בניין יהודית גדולה והיא כבר הכל תסדר . גם זה כמובן מחשבה והצעה . לפני 3-2 שבועות כתבןתןי לריזר - המחלקה הטכנית של הסוכנות , וביקשתי פירוט של חומרי הבניין וערכם הכספי בשביל יחידת פועלים יחד עם ההשקאה של 15-12 דונם בהתאם לתכנית שעבדנו בארץ . לא קיבלתי תשובה ומ [ שפחת ] שןוקןו דאגו לעניין . אל תיסעו לקונגרס בלי כל פרטי פרטים של הקלקולציה ןתחשיבן ושל תכניות הבניינים . ישנה פה גם הצעה של בנייני מתכת ובנייני נחושת . שלחתי לריזר את החומר ואחכה לתשובה . זרזו את הדבר . תכנית הבניינים אנו מחכים בקוצר רוח ובאי סבלנות לתשובתכם ולדעתכם בענייני התכנית הזאת . בייחוד עכשיו , לאחר שנכנסנו לחלונות גבוהים של שוקן ( אני אגב מפחד מאוד מפניו ) הלוואי שנשיקתו לא תהי נשיכה . עלינו לרעת את עמדתכם . זרזו את ריזר . רצוף לזה העתק מכתב לדגניה ב ולחבר הקבוצות בדבר הכנסת בחור עם 500 לירות ארץ ישראליות לקבוצה . פניתויו גם לעטרות בדבר קבלת מועמדים . אם תאבו ואשלח את העתקות כל ההצעות אליכם למען תהיו בקורס העניינים . הקרן הלונדונית בינתיים נודע לי ממכתב לוקר שאין כל תקווה מכספי הקרן הזאת לאיזה דבר יישובי יסודי לא התיישבות ולא קרקע . . 37 אל המרכז החקלאי , תל אביב ברלין , 12 באוקטובר 1933 למרכז החקלאי , הריני שולח לכם בזאת הצעה בכתב לבניין עיר חדשה בעמק ואדי חוורת . חסר לי רק השם . כפי שאתם רואים הכל כבר על מכונו . כשלעצמי הנני מתייחס ברטט וברצינות עמוקה להצעה . אני חש באופן אינטואיטיווי בהכרח ובאפשרות הדבר . לנו נחוץ הדבר גם בשביל לשבור במקצת את גאון עוזה של תל אביב - עיר סדום זו עם כל הוונראה ומרדנות ] שלה . נחוץ לנו לתת סדן לפעולה לעלייה החדשה . היא איננה יכולה להיטגן רק בשמן המשומש של תל אביב ופרנסיה . אני תפילה שתתייחסו ברצינות להצעה ושתעלה על דעת החברים בשעת רצון . אני מבקש מיד להעתיק את ההצעה בכמה העתקות ולהמציא : לאהרונוביץ , לבן גוריון , לקפלן , לרמז , לפרומקין ( מרכז העבודה , ( לבילינסון . אם יחשיבו החברים את עצם ההצעה , אזי לשתף בהתייעצות ובדיון הראשון את ד"ר רופין , גרנובסקי וחברינו באקזקוטיווה . לעוד חמישה אנשים הייתי רוצה שתמציאו את ההצעה : ליבניאלי , לאליעזר יפה ולצבי יהודה , לברץ וללביא .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר