ב. שליחות ציונית ופעילות ה"העברה" בברלין

עמוד:116

. 36 אל אברהם הרצפלד , תל אביב ברלין , אוגוסט 1933 שלום לך הרצפלד , שמחתי למכתבך ולתוכנו : אדמה בחיסכון תמה אני אם יימצאו עכשיו פועלים בארץ שיחסכו לשם רכישת אדמה בבית שאן וכר . ' לזה נחוצה מידה גדולה ביותר של חזון ושל חיסכון לשם שמים . מתי יוכל בזמננו ובקרנותינו להתיישב פועל בבית שאן . לא עבודה ולא חוסר עבודה ולא חיסכון ולא דפיציט וכל הני מילי מעליתא ןוכל אלה הדברים החשוביםו שהנם אצלנו גורמים להתיישבות . אני מבין שאין מוצא אחר לפי שעה ויהיה אלוהים בעורכמ . והאומנם בכל הררום סביבות עזה ; עזה חן יונה [ חן יונס ! אין כבר להשיג קרקע ? אוי מי ייתן כבר את המשבר על התפוזים . כתוב מהתפתחות הדברים בבית שאן . עניין תל שוק מפליאני מאוד . הן בזמני ובחיי ארלוזורוב ניסינו בפעם האחרונה ונפגשנו עם אנדרוס והוא אפילו עד עכשיו , שמעתי , כועס עלי שאני ניסיתי להציל לפחות את אדמת נחמני פיקא . מה פתאום התכחש ? האומנם בדווי ואדי חוורת אינם רוצים ללכת שמה ? הלוואי ! ומה בכלל עם בדווי ואדי חוורת ? יצאו או לא ? ולאן הם הולכים ? פה בינתיים זה מפחיד קנדידטים רופפים . אדמת צ מ ח ק ו נ ט צר מאור מאוד כמובן אם הכסף אשר יתאסף לקרן חיים וארלוזורובן יימסר במתנה עולמית לקרן הקיימת . "ניר" מוכרחה להיות חזקה ועשירה . והנני רוצה להציע לכם אולי תוכלו להשתמש בנכונותנו כאן במשך שבועות אחדים להמציא לקרן הקיימת הלוואה מסוימת למספר של למעלה מחמש שנים . אולי זה ישביע את תיאבונו של מנחם מנדיל ןאוסישקין . ( אנשים למשקים כבר כתבתי לכם , דומני , שבאים אלינו אנשים עם רכוש של 1 , 000-500 לירות ארץ ישראליות . מהם כאלה אשר רוצים ומתאימים לפי גילם , חינוכם , בריאותם , להיכנס לקבוצות ומהם כאלה אשר יתאימו למושבים . כתבתי כבר מכאן למושב עטרות , כי המושב הזה מושך אנשים . כתבתי גם לדגניה ב . אני אנהיג לשלוח לכם העתקות מכל ההצעות הללו , לו ידעתי שבמשרד יטפלו ברבר . בדרך כלל אנשים עוד כאן הוגים , ומהרהרים וחושבים וכר . קשה היא מלאכת שבירת הרצון וההרגלים . אבל לא יועיל להם . עוד יצליף השוט ויזהו סוף סוף בחיפזון . הצעתי במכתבי לוועד הפועל ( מחלקת העלייה ) העתקה למרכז החקלאי שינהלו משא ומתן עם הממשלה על סרטיפיקטים מיוחדים למשקים נומינליים במקרה שהם מקבלים אנשים עם רכוש פחות מ 1 , 000 לירות ארץ ישראליות . הן קל להוכיח לממשלה שבאמת לא נחוץ לנו 1 , 000 לירות ארץ ישראליות . הן כל התכניות הרשמיות של הסוכנות להתיישבות וגם של פרנטש * - הצדיק , הן על 600-500 לירות ארץ ישראליות ליחידה . לואיס פרנץ' מנהל מחלקת הפיתוח של ממשלת המנדט , , 1932-1931 פרסם דוח ובו טען שיש להגביל את העלייה .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר