ב. שליחות ציונית ופעילות ה"העברה" בברלין

עמוד:115

אני מניח שאפשר יהיה לקחת מלט , ברזל , צבע , חלונות ודלתות ברזל מוכנים , זכוכית , מרצפות פרזול וכוי , צינורות . לא שכחתם בוודאי שיחסרו לנו עוד 30 % במזומנים אשר צריך לשלם בעד החומרים בכספי הארץ המזמינה . כתבתי למרכז העבודה ולמשביר ולמשרדים הקבלנים שהם יתייעצו ויבררו ביניהם אם אי אפשר לרכז את קניין סחורותיהם וחומריהם בסכום הגון שאנו נמציא להם אם נשיגם בהלוואה לזמן ארוך . את התמורה המזומנת תשמש לנו לתשלום . 30 % יכולה להיות עוד מחשכה - אם יתברר שאפשר להשיג כאן על 100 אלף או 50 אלף לירות ארץ ישראליות חומרים נוכל להציע אז לזיף את הדבר הזה במקום פרודנשל ולדרוש את השתתפותו . ואולי גם הקרנות תעזורנה . אני רואה כבר כמובן את הפקפוקים על שפתותיכם , אבל חברים בזאת לא תנצחוני . לפקפק אני הן יודע הרבה . אבל בימים אלה צריך הכל לבדוק ולנסות . ביקשתי מכם ובקשת סירני וליבינשטין לשים לב , להיוועד יחד עם מרכז העבודה והמשביר . לזרז את ריזןרן וחוץ מזה געבען א עצה [ לתת עצה ] אם יש לכם . הפסקתי ובינתיים היינו אצל לנדאואר . ועליכם לדעת כי הוא עכשיו האיש כאן על פיו יישק כל דבר . אגב בירור העניין של הנוטע-יכין , אשר אגב חורין , סירני , ליבינשטין מתנגדים לכל שותפות , דיברנו אתו על ההצעה הנ"ל . גם לנדאואר חושב שיש בהצעה גרעין טוב . הוא גם חושב שלא מן הנמנע להשיג מהממשלה רשיון מיוחד לעניין כזה על כל 100 % או 90 % של שווי החומרים . היות ואין לי מכונת כתיבה אני לא אכתוב לחוד הפעם ליכין לופט אם כי הוא עכשיו המפרנס אותי . היום שבת ואינני עובד לו בשבת . אני מצרף כאן פרוטוקול של ישיבה בענייני "יכין" בהשתתפות חורין . למרות המסקנה השלילית הקטגוריה בכל זאת ניקח דברים עם הנוטע ועם סם כהן ונראה . אני כותב לכם למען תדעו קודם כל . אולם גם למען שתכתבו גם לי כמו שנאמר do ut dcs [ תן כדי שתקבל . ( ארמה בחיסכון ? חולדה ? צמח ? מפעל חיים ? החולה ? תוצאות המשא ומתן עם אנדרוס בדבר ההשקאה בעמק ? בקשר עם הלוואת הממשלה . צריך היה להגיש עוד הצעות ודרישות ? ארגון אפרים ? וכל זה שאינני יודע לשאול . אני מכין שהרצפלד יגמול לי חסד , אולם אפרתי , הלפרן אל תכזיבו . והנני שלכם ל . שקולניק ייתכן שזיף יקראני עוד פעם לונדונה . תמימה ! תמסרי את המכתב , ובייחוד את הפרוטוקול הרצוף מיד ללופט . תדאגי לכתיבת מכתבים ושליחתם אלי . תוכיחי נא את שריבר על פניו בעד אי כתיבתו . שלום לכל החבריה .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר