א. שליחות מגבית ללונדון

עמוד:106

. 33 אל אלישבע קפלן ( שקולניק , ( תל אביב לונדון , 3 ביוני 1933 אלינקה אהובה , במשך שני ימי חג השבועות ( פה הלוא חוגגים יומיים ) קיבלתי ממך שני מכתבים . אחד מתל אביב בצירוף החיבור של הבוסילה והשני משרון . קיבלתי גם מכתב משטרן ובו דרישת שלום ממך וקומפלימנט על חשבונך אגב התפעלות מהקטנוסה . קיבלתי גם מכתב מהפט ובכלל עלי להודות שאין לי הפעם להתאונן . הסיבה היא שגם אני כותב הרבה . אלינקה , מתחיל להיות משעמם ומה שהוא מכרסם מתחת לסגור הלב במקום שמונח הנוחם אל הכליות . הן את יודעת שיום עובר ללא פעולות עושה אותי לעצוב , ונדמה שאינני ממלא את חובותי ואת תפקידי ופה לצערי הרבה ימים כאלה . שבתות וחגים גם שלנו וגם שלהם , וחגי סוף השבוע מה שהם קוראים week end ועד שאתה מגיע למי שהוא ועד שהוא עונה , ועכשיו הוא נוסע , נסע , חלה . למשל רוטנברג . רציתי להיפגש אתו כאן . בכלל הלוא אינני אתו בקשרים קרובים . זה עוד ירושת הפוועלו הצועירן ראןחדרת ] הועבודהן . צלצלתי פעמים אחדות עד אשר סוף סוף הגעתי אליו דרך המזכירים מלאכי החבלים . קבע לי להיפגש במלונו בחג השבועות . באתי והנה פתאום חולה . ובאמת חלה . הספקתי רק במלים אחדות לעניין אותו ככה שהוא כבר בא בטענה : וואס הייסט , איז וויא אזוי זייט איר רא און בשעפטיגט זיך מיט א זעלכע זאכען און קומט גאר נוט צו מיר [ הכיצד אתה נמצא כאן ועוסק בדברים כאלה ואינך בא אלי . [ יבריא ויקרא לי . וייצמן נסע לפריס לשבוע . גם אותו אצטרך לראות עם התחלת מפעל קרן העזרה החדש . ! Central British Fund lor German Jewry ] הצרות והמשא ומתן עד הנה בעניין זה היו כל כך מסובכים וקשים עד שלא היה מקום להיכנס בעניינים אחרים . בשבוע הבא , אני מקווה , ייפגש זיף וזיון עוד פעם עם פרודנשל וימסור להם תזכיר מעובד על ידינו . כל צעד נוסף ויהיה הכי קטן לוקח שבוע או שבועיים . כתבתי לך בגלויתי כי השגתי בשביל עבודת בן גוריון בפולניה אצל זיף 150 לירות ארץ ישראליות . זה לקח שבועיים זמן . הכסף עור לא בידי למרות מה שהבטיח במו פיו לשלוח אלי את הצ'ק עור לפני 3-2 ימים . על חשבון זה כבר טלגרפתי לבן גוריון ואני בכל יום מטלפן ומזכיר ודורש והעניין הולך לו בדרכו . כמובן בעניינים הפרטיים שלהם כל אחד בוודאי מסדר לו את ענייניו . אני רוצה מאור לסיים את העניינים ולארוז את החפצים הביתה או למקום אחר . אבל לזוז מפה . קיבלתי בינתיים מדוב הוז עניין נוסף לענות בו . חשבו כי תהיה כאן הזדמנות להפגיש את כל הנאמנים של קרן העזרה . למעשה זה בא וזה נוסע . בכל זאת אנסה . בעיקר אוכל לטפל ברוטנברג ובווייצמן עם שובו . הקסטר היה וכבר נסע . דומני שכתבתי לך על שיחתי אתו . המכתבים בוודאי בתל אביב גם את מכתבי זה אשלח תל אביבה . היה פה ארלוזורוב יום יומיים ונסע . הוא אופטימי ביחס לבחירות . חשבונו הוא שאפשר להכות את הרוויזיוניסטים שוק על ירך . בפולניה ימכרו 200 אלף שקל , מזה הוא חושב ילכו לקלפי 120-100 אלף מזה הוא חושב יהיה לנו 60-50 אלף . הוא אומר שהרוויזיוניזם אינו בקו עלייה . שמעתי כאן גם מסם כהן , ציוני כללי ימני , סיפר לי שהיתה להם כבר החלטה על דבר קואליציה מרכז ימין אולם עכשיו אחרי הסכמי העבודה ןב 2 במאי בתל אביב בין העירייה וההסתדרותן אשר היו בארץ ישראל כנראה ישנו את עמדתם . המריבה בפולין בין מפלגותינו על זה לבי באמת דווי . חזיתי מראש ותמיר חשבתי וחושב שיש לנו צורך בגולה במשאבות אחדות , משאבה אחת משאירה מקום לאחרים להעמיד משאבות . הרזרבואר ןהמאגרן היהודי הוא גדול , מפוצל , מפורר , נתון תחת השפעות ויחסים רבים . מכל שכבת ביצה אפשר להוציא מים . תעלה מרכזית אחת לא תספיק . יש צורך בתעלות צדדיות ובקנים וקנוקנות .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר