א. שליחות מגבית ללונדון

עמוד:105

סיפרתי לו על הצעת יחיאל וייצמן והחברה הכימית הממלכתיותן , ושאלתיו לפרודנשל [ חברת ביטוחו ולאפשרות לשתפם בהתיישבות . הוא כמובן מפקפק לגמרי ואינו מאמין . העניינים לדעתו אינם עדיין מסחריים ואין בהם ביטחון . ואם פרודנשל כבר ישקיע בארץ ישראל אז בוודאי ילך למשכנתאות פרטיות . בכל זאת רומני לא מן הנמנע שגם הוא יסכים בתנאים ידועים לברר עוד פעם את השאלה ואת היכולת למשוך את הפרודנשל . כל זה יהיה לאחר שיהיה בארץ לבאר לעצמו את הדברים יחד עם הקסטר וינסח לעצמו הצעות ותכניות . לא יכולתי להוציא ממנו את היקף המפעל אשר הוא חושב עליו . דבר אחר ברור , המשפחה רוצה ותעשה דבר מה בארץ . לשאלתי מה לנו לעשות ואיך להגיע להתיישבות של פועלים ענה : אתם צריכים להכין תכניות ולחפש כסף , ובייחוד אצל ציונים וטוב שבאת גם אלינו וכוי . התפלאתי לשמוע דבר כזה מפי סקר , תמיר היה מתנגד לכל מיני דברים כאלה . אתה רואה , הוא אומר , שאני יושב אתך שעות , שומע ומקשיב וזה לא לחינם . התנינו להיפגש בארץ ולברר את העניינים יותר . באתי אתו בדברים כמובן גם על הבניינים בשתי השיחות . הוא אמנם אמר : אל תבואו אלינו בתכניות רבות , כי אז לא נדע במה לבחור . תשובתי היתה כי שאלת הבתים היא כה קטנה בהיקפה , שאין היא מתחרה עם תכניות ההתיישבות ... להצעה של דובקין אין הוא נוטה מפני שאין מאמץ שזוהי הצעה לתנאים מסחריים . הוא כנראה היה נוטה להצעה המדברת על שותפות בינינו ובינם . הבטיח לברר ולדבר על זה עם המשפחה . הזכרתי לסקר גם אפשרות של שותפות במפעל התיישבותי ביניהם ובינינו - ניר ובנק הפועלים . התעניין ורוצה לדעת את מצבו של בנק הפועלים . מסרתי לו גם חומר על המגבית האחרונה של ניר . זו בערך היא תמצית השיחה עם סקר . צריך להמשיך אתו פה , ובייחוד בארץ וגם בשובו מארץ ישראל . עם חתימת המכתב הוזמנתי לבוא לזיו למחרתיים . על השיחה אתו אכתוב לכם . בברכת חברים ל . שקולניק נפגשתי כאן עם הקסטר ושוחחנו שעות על עניינים שונים . הוא חושב לשוב לארץ כעבור 3-2 שבועות . עם בואו של סקר צריך דומני להתחיל לטפל בו , לנסוע אתו לכל המקומות שלנו . חשוב שיחד עם אחד מהמרכז יהיה קפלן וברל 1 כצנלסון | או אחד מהם . צריך ישיבה אולי גם יותר גדולה . תמסרו לקפלן את החומר עם ביאורים . טוב שהדפסנו באנגלית כי אחרת סקר אומר ב"צער" הוא לא יכול לקרוא ולהבין . אולם לצערי ההדפסה לא מושלמת . - '

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר