ד. ממשבר כלכלי למשבר מדיני בעקבות מאורעות תרפ"ט

עמוד:99

ctfri בוודאי הרבה רוגז וטינה מוצדקת כי נהגו ידידיו לשעבר בגסות . אנו יחד עם ציוני אנגליה וגרמניה , צ'כוסלובקיה לחמנו עד הרגע האחרון . וייצמן בא להיפרד מהסוכנות . רעם של מחיאות כפיים קיבלוהו וליווהו . דבריו קצרים , שקולים ומדודים . רק אוסישקין לא קם לכבודו . גסות רוח . פתאום הודיעו שווייצמן רוצה להיפרד מאת הפרקציה ןסיעהן שלנו . התאספנו כולנו . בא חיים ואשתו . בישיבות כאלה נכרתות בריתות לחיים ומוות בין מנהיג ולבין תנועה . אהבה רבה שופעת מקרב כולם אליו . דיבר הוא ודיברו אחדים ונרשמו לדבר עוד רבים לולא הקונגרס . אני מתבייש לספר לך כי רבים החניקו את דמעותיהם . מאתנו נכנס לקונגרס . זו היתה שעת נעילה לאחר 2 ימים ולילה של ציפייה וחיכיון לתוצאת הוועדה המתמדת , זה המטבח של הקונגרס . הקונגרס היה מלא מפה לפה וקיבלוהו ברעם של מחיאות כפיים ותרועות מבלעדי כמובן רוויזיוניסטים ו"מזרחי . " הוא ישב בשורותינו על הכיסא הראשון . היה זה כנראה רצון אצלו לבטא כלפי חוץ ולהכריז שהוא מוכן להתייצב במלחמתו הציונית בראש האגף הזה . הנעילה גם היא לא עברה בשלום . חברינו ניסו בוועדה המתמדת יחד עם סידור הקואליציה עור לבוא להסכם ולשנות החלטות אחדות שנתקבלו בקונגרס לרעתנו כמו על המשרדים הארץ ישראליים ועל האוניברסיטה . וכמו גם להצביע על הפרוגרמה שתוכרז על ידי סוקולוב . בוועדה המתמדת הוסכם . בפלנום ומליאהו הרימו הרוויזיוניסטים צעקה נגד , באה עור פעם הפסקה , התייעצות הפרזידיום [ נשיאות ] ואחר כך נוסח שהתקבל ושיש לו ערך חיובי בשבילנו . כאשר תדעי כבר מעיתון הקונגרס , הייתי אני המרצה בשם ועדת ההתיישבות . ביקשני מוצקץ בעצמו וגם מכל הצדדים והמפלגות של ועדות ההתיישבות . אני קצת מפסוט ומרוצהן , בינתיים מתקיימות גם ישיבות הסוכנות . פנה הודה פנה זיווה והדרה . דיא צווייטע טעג יום טוב [ יום טוב שניו . אבל אץ כל ספק שאפשר את המסגרת הזאת למלא תוכן . לו וייצמן יוכל היה להתמסר למשל רק לבניין הסוכנות למשך זמן מסוים . על חברינו החדשים באקזקוטיווה אין להוסיף . את ההתאמה לתפקידים אינני רואה . רופין כמובן הסתלק . תקציב חקלאי זעום . שפרינצק נוהג טוב . אבל שאלתי ומצבו הוא בכל זאת טרגי . פתאום הוא נמצא תלוש . אליק , מה אצלך השאלה הכספית ? השיגי גמ"ח אצל ברודני עד בואי . גם אצלי בכיס מצפצף וגם אני אחפש פה הלוואה . הפסקתי כאן והלכתי לישיבת הארץ ישראלים . כרגיל לא יצא כלום . נדחה לערב . אולי ידובר על פעולה כאן . נראה לפי שעה . אליק היי שלום . חוששני שהיתה פוסטה אחת אשר לא הביאה לך מכתב . התבלבלתי בזמנים . את המכתב הזה אשלח כבר באוויר . מאמא שלך לא קבלתי כל תשובה . כתבתי לה עוד גלויה אחת . Bouicn BO BKyc וקיבלה את הטעם . [ היי שלום אהובה ואוהבת . הפעם אני באמת שולח לך נשיקה באוויר . ולבוסילה נשקי עתרת נשיקות . שלך ל . אולי עוד אשלח באותה הפוסטה מחר עור מכתב לאחר הישיבה היום . לא אחכה מחשש איחור .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר