ד. ממשבר כלכלי למשבר מדיני בעקבות מאורעות תרפ"ט

עמוד:98

אלי , שמרי על עצמך ונחפשה עוד יחד דרך לפעולה אשר תספק גם אותך . אלינקה את בוודאי ובוודאי לא חושדת אותי ביחס לא עמוק לילדינקה הקטנה מתנתנו המשותפת , אבל מובטחני שהיא תהיה טובה וחזקה מבלי שתצטרכי להתיש את עצמך . אמש ננעל בייסורים רבים הקונגרס . כאשר תראי כבר מהעיתונות , הטלגרמות ובמקצת ממכתבי היה הקונגרס פוליטי בלבד . לשום דבר לא הקשיבו ולא התעניינו . שתי סיבות לדבר הכישלונות הפוליטיים והאכזבות באמונה התמימה והשלמה אשר היתה לכולנו כי ארץ ישראל באמת תהיה יהודית כאנגליה אנגלית . סיבה שנייה חוסר אונים וכוח על ידי פעולה קונסטרוקטיווית לבנות את הארץ . הלוא הצירים ברובם חיים את העניין הציוני רק בימי הקונגרס . אין בידיהם מיליונים ואין ביכולתם לאספם כי לגמרי לא באים בחשבון . ישנה איזה מכונה טובה או רעה והיא עובדת טוב או רע וחלס . לציוני הרוויזיוניסטי , המזרחי , הציוני כללי אבדה כל אמונה וכל רצון להתאמצות ציבורית לאומית לפעולת הבניין . משום כך גברה מאור הפרזה והרצון לפנות דרך לאיניציאטיווה הפרטית . האם יהיו גם מעשים קשה לדעת . בדקלמציה ודקלום ! גרידא לא סגי גם בשביל המעמד הבינוני . לאחר הקונגרס הצירים מתפזרים , כל אחד לעסקיו . ומי יעבוד ויפעל . הקונגרס היה די סוער וחזק . גם הציונים הכלליים התארגנו בבלוק גדול . אם לדון על פי הקונגרס , על פי ההיאבקות והמלחמות והטמפרמנט יש לחשוב ולחשוף שורשים עמוקים לציונות . הקונגרס היה טרגי כשבועיים כמעט עמלו ויגעו למען הפרד והוצא את הנשמה אשר רבקה בגוף . אני אחרת אינני מעריך את הורדת וייצמן . ייתכן כי לולא המכשול של האינטרוויו האומלל היה אולי בכל זאת מרכז רוב . ויהי גם קטן . אם זה היה טוב בשביל התנועה או לא זה לא ידוע . אולי הכרחי היה לים הסוער לבלוע קרבן . הפעם הקרבן הכי יקר וחשוב . אולי תישוך הסערה במקצת בתוך התנועה ותאופשר פעולה . אבל מי יפעל ? הן ספקות רבים אופפים אותי ביחס ליכולתנו . הגולם הגדול שלנו חסר לו שם המפורש . על פי הטלגרף תרעי כבר שהחלפנו את וייצמן בסוקולוב . אור וצל , שמש וירח . החלפנו את שפרינצק ורופין בלוקר וארלוזורוב מדוע ? למה ? מה זה ישנה ויוסיף . נכנסו לאקזקוטיווה פרבשטיין שנוא נפשו של וייצמן , יהודי שחור וגס וניומן , שניהם רוויזיוניסטים אנוסים כנראה . הפיקציה שלנו כל הזמן פקפקה בין השתתפות בקואליציה כזו או לא . זה התפלג על פי הקו בער וייצמן ועם וייצמן ליפול ואתו בזמן מן הזמנים לקום ולשוב , ואלה אשר חשבו בתחילה שווייצמן צריך ללכת עכשיו רצו בקואליציה . אני בער וייצמן כמובן , אולם לא הסכמתי ברגע האחרון לאחר שנעשו כל ההתאמצויות להציל את וייצמן ולאחר שהוברר שאין כל אפשרות לכך הצטרפתי בעד קואליציה . היה חשוב והכרחי לבודד עד כמה שאפשר את הרוויזיוניסטים לבלי תת לכולם להתאחד בלעדנו . ההנהלה החדשה הקריאה גם פרוגרמה שהיא כולה שלנו וברוח וייצמן . גם הרכבת האקזקוטיווה , בייחוד החלק הפוליטי , נתנו פרצוף ברור למהלך העבודה בשנתיים הקרובות . במצב כזה חובה עלינו להשתתף . מברוגז ומסבוטד לא יצא לנו כלום . אופוזיציה הורסת לא נהיה לעולם . אנו יותר מדי מושרשים בארץ , במשקה ובחיי יום יומה . באחד המכתבים את שואלת לטעמה של האינטרפלציה ןשאילתהן לווייצמן לאחר האינטרוויו . כמובן שזה נעשה בידיעתו המוקדמת . וזה היה לטובתו ולטובתנו , היתה לו האפשרות לתקן במידה שאפשר היה ולנו היתה האפשרות להתגדר מהביטוי האומלל . לולא עשינו זאת אנחנו הראשונים היו עושים זאת שונאי וייצמן הרבים ובצורה הרבה יותר רעה , בצורה שטומנת בתוכה כבר עלבון נזיפה ושלילה כאחד . במכתבי הקודמים כתבתי לך שאנו הולכים לווייצמן . השיחה התקיימה וטוב הדבר . כוונתנו היתה לקיים ולחזק את בריתנו לכל מקרה ותוצאה . בשיחה ההיא הביע חייצמןו את דעתו כי לא כדאי לנו ללכת בלעדו . לבסוף אמנם כעבור יומיים גם הוא הסכים , בראותו כי אין כל מוצא אחר להכרח כניסתנו . חיים [ וייצמן ] מתנהג בכל הימים האלה יפה ונהדר . בכבוד ובגאון מקבל את הפיטורים , עונה למתווכחים . אף מילה מיותרת , אף מילה פולמוסית שאינה לפי כבודו וכבוד התנועה .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר