ד. ממשבר כלכלי למשבר מדיני בעקבות מאורעות תרפ"ט

עמוד:97

בשאלות האלה עלינו לטפל באופן יסודי , לחפש להן פתרונים ולהקים כלים מתאימים לעזרת המשקים בצר להם . והנה ברור לכל שירידת מחירי התוצרת החקלאית איננה רק חיזיון לוקלי . אין ספק שתוצאה היא מחיזיון עולמי שבא בעקב הדמפינג והיצף ] הרוסי , בעקב הקפיטליזציה של החקלאות ברחבי העולם וניצול הטכניקה והכימיה במידה גדושה . ומשום כך אין לראות את התופעה הזאת כראות דבר מה עובר וחולף במהרה . עלינו להסתגל ולסגל את המשק למצב זה . הכרח ברזל הוא לנו להוזיל את הוצאות הייצור . גם בהיקף המשקי הקטן עלינו ( בהשוואה עם משק מדינות כאמריקה ורוסיה ) יש לציין את ההוזלה בעיבוד הפלחה והמטעים בעזרת מכונות מותאמות ומשוכללות המונהגות כמובן בידיים מנוסות . יסוד הלול והרפת הוא השדה ואת השדה אפשר בעזרת הטרקטור והקומביין לעבד בהוצאות יותר קטנות מאשר בלעדיהם . ניקח בחשבון רק את ה"לקט , שכחה ופאה" ויתר מיני ה"פחת" ביבול , אשר הקומבינר מונע אותם , ונמצא כי עבודת הקציר והדיש , זה החלק הארי של עבודת הפלחה , ניתן למשק בחינם . כאן המקום להעיר שהחיפושים לארגון העבודה צריכים עוד להימשך גם במושב , וכי יש שביל המוביל בהכרח לעיבוד קואופרטיווי או שיתופי עם השימוש במכונה , בגבולות רציונליים כמובן . יש לשקוד על האינטנסיפיקציה של כל ענף וענף ועל הרמת פריונו למען מלא בעודף תוצרת את החסר במחיר . מחוץ לאינטנס פיקציה של הענפים הקיימים יש לחפש אפשרויות להגרלת שטחי השקאה ולציוד המשקים בענפים ידועים שהם במידת מה פרות מונופולין של החקלאות הארץ ישראלית , כגון עצי הדר למיניהם . עלינו לזכור כי במקום שנחוץ הקטר וחצי ויותר להחזקת פרה באדמת בעל מספיקים רק 3-2 דונם אדמת שלחין . עלינו יהיה בימים הבאים לשים לב באופן מיוחד להקטנת ההוצאות הציבוריות והוצאות השירות והתיווך בין היצרן ובין הצרכן . יש והיצרן הגיע לקצה גבול יכולתו בהקטנת התמורה שהוא מקבל עבור תוצרתו , בו בזמן שהצרכן משלם עוד מחיר גבוה מדי . באופן מיוחד נדרשת הממשלה לבוא לעזרת החקלאי בביטול המסים הכבדים הרובצים עליו . חוששני שעלינו בעוד מועד להזהיר ולהדגיש שמלחמתנו היא לא רק נגד המעשר והווירקו ומסי קרקעות עות'מאנייםן , ובייחוד זה האחרון המקפח את המשק העברי באופן מיוחד . במלחמתנו נגד המעשר יהיה לנו בן ברית , והוא הפלח . וייתכן כי שוועתנו המשותפת תעלה ותירצה . 1 1 . 31 אל אלישבע קפלן ( שקו לניק , ( תל אביב בזל , 16 ביולי 1931 קיבלתי כבר שלושה מכתבים ממך אליק ובכולם רוח כה נכאה הפולחת ממש את לבי . אליק מה אתך ? למה תשליטי על עצמך את הרוחות הרעים האלה ? מה היסוד , מה הטעם ומה ההצדקה . חולשה נוראה היא ויש להילחם ולהתגבר עליה . אלינקה , נסי נא בעצמך בכל דבר לבקש גם את השמש ואת האור וראי כי מצאת גם את הצד הזה . אלינקה , מכתבייך אלה מרפות גם אותי בהרבה . קשה לי פשוט לעלות על הדעת לעזבך במצב רוח כזה בארץ לאורך ימים ולנסוע כאן לאיזה פעולות . הערב תהיה ישיבה של חברינו הארץ ישראלים ונדון בכלל על הפעולות . במכתב האחרון את גם כותבת על אפיסת כוחות . מאין זה ? ואני האמנתי שאת הבראת כה יפה . לדעתי אם הטיפול והנסיעות בעיקר עם הבוסילה לים כה מתישות יש להפסיק . גדלתי אני בלי ים . והבוסילה שלנו תלך במובן הגופני בעקבותי בוודאי .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר