ד. ממשבר כלכלי למשבר מדיני בעקבות מאורעות תרפ"ט

עמוד:92

יחר עם זאת הננו כולנו חדורים אש קודש לכל מה שנוגע לערכים המוסריים , חברתיים פוליטיים וכלכליים של האומה ולא פעם היתה לנו ההזדמנות להוכיח את נכונותינו להביא קרבנות על מזבח האומה הישראלית . והנה דוגמאות אחדות . כיבוש הארץ הקרבנות הקדושים אשר נפלו על מזבח הכיבוש , שמירת הרכוש והגבולות בארץ . בגליל העליון עם טרומפלדור בראש , ולפניו עור בעמק יזרעאל ועל גדות הכינרת והירדן שאבו את כוחם , אומץ רוחם ומסירותם מאותה אש הקודש הלאומית אשר מפעמת בלבות הפועלים ואשר הנה בוודאי ניצוץ מקידוש השם היהודי . השפה העברית ידועה לכל מסירות הנפש של פועלי ארץ ישראל בהחייאת השפה העברית ובעשיית את שפת התנ"ך לשפה חיה המדוברת בפי המוני ישראל בארץ . הן לא תתואר כמעט תחיית השפה בלעדי העובדים . עבודה עברי ת זה יותר מ 20 שנה עומד הפועל העברי במערכה כבדה בעד עבודה עברית . יחיד ובודד במלחמתו וזמן רב גם הפיק"א בארץ לא העריכו את מלחמת הפועל בעד השלטת העבודה העברית במשק העברי . לא טעמים אגואיסטיים הניעו את הפועל למלחמה בער הרעיון הזה כי אם נושאים לאומיים וחברתיים . ( א ) ההכרה הברורה כי החיית העם בארצו לא תיתכן על יסודות פרזיטיים וכי כל עם ועם צריך לעבוד במו ידיו , להוציא לחם מן הארץ ביגיע כפיו ובזיעת אפיו . ( ב < ההכרח ליצור בארץ בעזרת ההון הלאומי והפרטי יותר ויותר מקומות קליטה לעבודה ולחיים לאלפים ולרבבות יהודים אשר מתדפקים על שערי הארץ . מתקבצים מכל הגלויות בהכרת ההיסטוריה העברית . משמרת למען עבודה עברית שהציבו פועלים ועסקני ציבור ליד פרדס בכפר סבא ( על השלט הכתובת "אל תנשלו את הפועל העברי 1930 , ( "

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר