ד. ממשבר כלכלי למשבר מדיני בעקבות מאורעות תרפ"ט

עמוד:91

כבר כתבתי לך שאינני משתתף כחבר בישיבת הוועד המנהל של הסוכנות והייתי יכול כבר אולי בשבוע זה להיות אצלך . ועכשיו אני באמת נלהב לקרבתך ואני חש מאוד שאני חסר לך . אבל למעשה אני אצא רק בשבוע הבא . באופן כזה חמודה עור כשבועיים לא נהיה יחד . ולך הזכות , זכות בראשית , להיות עם הנוצר והנולד בקרבך . אלינקה , ישנן כאן במכתבי מלים אחדות שיש לקראן ולקבלן באותה האטמוספרה ובאותו הארומט שהם נאמרים עכשיו על ידי . בדחילו ורחימו ובעמידת האדם לפני בוראו ולפני פלא הטבע הראשוני . ההרגשה שהיתה לי על הרי האלפים בשוויצריה שנדמתי ליצור קטן גלמוד בפני ענקי הטבע והשלג הצח והטהור הנצחי . אלינקה - כמה פעמים אנו חוטאים בדיבור פה ובחילול הלשון והביטוי . ואני כה רציתי לדבר אתך ברגע זה במלים לא משומשות ולא מחוללות אשר ראויות והולמות את הפלא הגדול והקדוש אשר נתהווה בקרבך כלתי . בהזדמנות ביקורי Louvre ^ בפריס ראיתי פסל של ארוס ופסיכיה בפגישתם הראשונה ובהבעה התמה שאינה יודעת כלום ותמהה לכל של פסיכיה , לעומתם תמונה של צייר אחר של אותו ארוס ופסיכיה לאחר היותם יחד והתעוררות רגש חדש חדש בפסיכיה . שתי התמונות , זו הראשונה הילדותית והשנייה תמונת האהבה והידיעה אחד את השנייה , איזה טוהר שמימי זך מאהיל עליהם . באטמוספרה כזו אליק אדבר אלייך עכשיו . מובטחני שתקבלי את הדברים בייחוד נפשי כזה . אלינקה אסיים . בגיליון זה אינני רוצה לכתוב על שום עניינים אחרים . יהיה הגיליון הזה מיוחד רק לשלושתנו . התרוצץ במוחי רעיון לטלגרף לך והיה מילה אחת , אך התאפקתי מלעשות את הדבר מטעמים שונים . היום עוד אכתוב לך מכתב שני על הנעשה כאן . מצב רוחי לא ביותר רע . ייתכן שאלה הם המכתבים האחרונים . בפוסטה הבאה אבוא בעצמי . צר לי שלא פינקתיך הפעם ביותר במכתבים . לא בי האשם . היי שלום , בריאה ואהובה . שלך באהבה . ל . . 29 טיוטת תזכיר אל הברון ארמונו דה רוטשילד , פריס סוף ינואר 1931 הדברים הכבושים אשר הגיד הברון לנו בריאיון שהיה לנו ביום 23 . 1 . 31 בתור באי כוח פועלי ארץ ישראל ובלי שהיתה לנו היכולת לענות ולברר את אי צדקת הדברים ביסודם , נותנים לנו את הזכות לברר בכתב ולנסח בקצרה את עמדתנו לשאלות שנגע הברון בתקווה שדברינו אלה יגיעו אליו . שאלת הדת לא נכחד . איננו דתיים במובן המעשי , זאת אומרת לא כולם שומרים על כל המצוות המעשיות , אם גם יש בינינו כאלה אשר שומרים על כל המצווה קלה וחמורה . שאלת הדת איפה ואפוא ] נמסרת לרשותו הפרטית של כל יחיד ואיננו מתערבים לגבולות אשר בין אדם לבין קונו .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר