ד. ממשבר כלכלי למשבר מדיני בעקבות מאורעות תרפ"ט

עמוד:87

כי לא לשם השלטת כוחו של בנק הלוואות זה או אחר ואפילו זה אשר מתיימר לצערנו להיות למוסד מיישב , רגזה הארץ ותחרד הגולה . למפעל צמא העם בקרבנותיו , ואילו היתה מעט שאר רוח ציוני בקרב ידידינו החדשים , כי אז הבינו וידעו שעלינו ברחמים רבים להגיש לעם את המפעל הנכסף תמורת מנחתו , ואין לך מפעל בימים הנוראים האלה מבלעדי קרקע והתיישבות . למעלה מחצי מיליון לירות ארץ ישראליות , במשך שבועות מעטים , כלאחר יד וברוח נדיבה , גייס העם . סכום זה הוא פי שלושה , אם לא פי ארבעה , מאשר יוקצב מדי שנה לתקציב החקלאי מקרן היסוד , פי שניים אם לא יותר מאשר מצליחה הקרן הקיימת בהתאמצות רבה , בהוצאות רבות ובעבודה מתמדת ועקשנית , לקבץ בגולה לגאולת הקרקע . ומה נעשה בפרי התנדבות העם ? לא רחמנות עוררה הארץ בלב הגולה , כי אם גאון לאומי . לא לצדקה התנדבה הגולה ולא לתגרנות , כי אם למפעלי בניין אשר יחזקו ויבצרו את עמדתנו בארץ . ומה המפעל הגואל והמבצר ומה המעשה המשחרר אשר יתברכו ה"נאמנים" להגיש לעם ? ויש ומתגנב ספק מר בלב - מי יודע ? אולי העקרות למפעל גאולת הקרקע הדוחק ומאיץ בשעה זו , אולי גם היא סימפטומטית לגבי חוסר הבנה מספיקה של תפקידם ותפקיד המעשה שלו נתבעים שותפינו החדשים ? אין הם חשים כנראה את ההכרח ההיסטורי ואת הכמיהה הנצחית של נשמת ישראל לארץ ולמולדת , להיות ארון לעצמו ולאדמתו ולתרבותו . ואין ארץ ישראל בעיניהם אלא עוד פרובינציה קטנה נוספת לגולה היהודית הגדולה , הזקוקה לעזרה ולתמיכה . נורא החשד ואפשר לשרשו רק במפעלים גואלים גדולים ותכופים . עלינו ללחום עכשיו את מלחמת הסוכנות גם בדוגלים בשמה . קשים עלינו ימי מעבר אלה ואין אנו נתונים אולי למלחמה בשעה זו , משום שהאדמה במולדת מאיימת בינתיים להישמט מתחת לרגלינו . אך האדמה הזאת היא היא התובעת מאתנו לא להיכנע . שומה עלינו לחנך ולהדריך , ולהחדיר את תביעותינו ואת אזהרותינו עד אשר יבוא היום בו תצרוב קרקע המולדת בלתי הנגאלת את כפות רגלי כל אנשי הסוכנות החדשים כאשר היא צורבת כיום אותנו , אותנו הרואים בעיניים קודחות מדאגה את הסכנות האורבות לנו . על הוועד הפועל הציוני ועל הוועד המנהל של הסוכנות למהר ולקרב את היום הזה . אבל בשורה הראשונה מוטלת החובה הזאת עלינו , על תנועת הפועלים בארץ ישראל . כי לא מעט מהאשמה להסתבכות ענייני הריסות המושבה באר טוביה לאחר מאורעות תרפ"ט , 1929

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר