ד. ממשבר כלכלי למשבר מדיני בעקבות מאורעות תרפ"ט

עמוד:84

. 25 אל אלישבע קפלן , כפר יחזקאל ציריך , 14 באוגוסט 1929 היום ערב תשעה באב תסתיים ישיבת הסוכנות , האם לא אות וסימן הוא לאיזה דבר . הישיבות מתנהלות תחת תמונתו הגדולה של הרצל ומפת ארץ ישראל מסופחת אליו . אלינקה יקרה . עכשיו מלים אחדות לנו . אני אשתדל לבלות ימים אחדים בשוויצריה ואשוב אלייך . אל נא תמהרי לשוב לדגניה בטרם בואי . הייתי מאוד רוצה לכלאך בזרועותי ולאו דווקא בסביבת ובאטמוספרת בית ההבראה . אבל להפסיד את בית ההבראה בשום אופן לא צריך . אל תמשיכי כבר לכתוב עם קבלת המכתב הזה . אני מחכה עור למכתבים ממך תשובה על מכתבי הקודמים . אולי אקבלם היום ומחר . בת שבע איננה כאן . באחד הימים שאל דובדבני למקומך ושלומך . את יום בואי המדויק לא אדע . אטלגרף אולי לצפורה ןבת עמי ] בזמנו . תתני אתה שהיא תודיע לך מיד . העניינים בדרך כלל מסתדרים . וייצמן קיווה ומקווה שהוא עוד ישיג מהם כסף נוסף להתיישבות חדשה . אני קצת מסופק . ישנה תקווה והרגשה כי הפחד המוגזם בפני הסוכנות הוא מיותר . אמש היתה כאילו המלחמה הראשונה ונגמרה בניצחוננו . האנשים החדשים עוד לא יודעים אותנו וחשוב שיהיה בינינו מתורגמנים ומליצים . במובן זה הצלחנו בהכנסת רופין ושפרינצק . הכנסת רופין היא עבודתנו ובחלק גם שלו . זה הוא המומנט . לולא הפעם כי אז אבוד היה העניין . ייכנסו אנשים חדשים זרים מומחים ולא יהיה צורך ומקום ברופין . מתהלכות שמועות שסקר יתפטר . הפסקתי לכתוב ועבר יום בלי רגע פנוי . ישיבות ועדות עד מאוחר בלילה . היום קיבלתי ממך מכתב מעין טבעון וכפר יחזקאלן מיום 5 לחודש זה . על פיו טרם קיבלת ממני כל מכתב חוץ מהגלויות . הבן לא אוכל ! אני דומני כותב וכותב וללא הועיל . וצר מאוד על המרחק . אנו כנראה שנינו רוטטים אחד לרעהו עד שגם דרך המרחק על גלי הרדיו זה עובר . ביטחוני אתי בכל זאת שמכתבי בינתיים הגיעוך ואמרו לך דבר מה . אני עכשיו כבר בסיום ישיבת הסוכנות . אם בקונגרס לא היה כל דבר חשוב וכל מומנט מעלה , הרי היום הראשון של הסוכנות היה גרנדיוזי . נאומו של שלום אש היה מאורע מזעזע את הלבבות כאשר לפעמים רובינא ב"יהודי הנצחי . " נאומו של סמואל , ליאון בלום ווסרמן . הוא כנראה יהיה חשוב וימלא תפקידים כעתיד . מרשל נאם נאום ארוך אשר צרם מעט את האוזן בתוכן ובטון של כעל הכית כדרכו בקודש . אולם הכל יחד פעל פעולה בלתי נשכחת ובלתי נמחקת . היה דבר מה ראשוני ומקסים במחזה . לראות על הבמה את ציבור היהודים האלה , הכוחות החרשים אשר שבו לגבולנו . למרות הכרזתם על היותם בלתי ציונים הן אמונה בהכרזה זו אצל רבים רבים זה orp t /
ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר