ג. התיישבות האלף הראשונה

עמוד:76

. 23 אל רבקה מהרשק ונועה שקולניק , טרנטן , ארצות הברית תל אביב , י"א בניסן תרפ"ח , 1 באפריל 1928 רבקלה ו נוסיה , בעוד יומיים שלושה הפסח . ואני לקראתו ריק ודבר מה צובט בלב . אין מנוחה . ומה יהיה בסופי ? הן תדעי כי החגים מענים אותי תמיד . לפנים גם ערבי השבתות . יש רצון להשיח קצת את הדאגה הגדולה אשר נצטברה בלב . אך הן לא תאהבי את ה"סנטימנטליות . " הרי כה היו דברייך במכתבך האחרון . ולמרות הכל הן אינני רוצה להפסיד ממידתי בעינייך . מאוד לא רוצה . לפני מכתבך אשר אקראהו בפעם הרביעית ויותר מדי אקרא בו יזדעזעו כל עצבי וכל נימי נפשי . למה ומדוע לא אדע . אולם יש משפטים וביטויים אשר פולחים את לבי . אולי מפני שמצלצל בהם בלא יודעים האני מאשים הגדול שאינני אשר לי ואין ביכולתי לעזור לי . רבקה , לחינם תקשי על ביטוי זה או אחר במכתבי אין הם מדודים ושקולים . ומדי אחשוב עליכן או ארצה לכתוב מרטטים בקרבי כל חושי . אין הכתוב מביע את אשר מפעפע שם פנימה . רבקה'לה האמיני שהאסון גדול מאוד גם בשבילי . הוא מדכאני עד עפר . קשה לנשוא . ואם עובר זמן רב עד אשר אכתוב הרי זה עינויים כפולים ומשולשים . למשל כמה רציתי שתקבלנה ממני מכתב לפסח . לאו דווקא בשבילכן כמו בשבילי . או מכתב לנוסילה ליום הולדתה . והיא הן לא תמוש ממני ביום ובלילה . ומה רב המחיר אשר הייתי נותן למען אראנה ואחבקנה אל לבי . אך שוב חולשה ... ואינני יורע אם לקנא בך ובאופייך הקשה ואם לא ?! והנה לפסח לא תקבלנה ממני מכתב . אך אל נא תרוני לחובה . אלוהים יודע ועד . השבוע האחרון עברתי עם אהרונוביץ את העמק ואת עבר היררן . בדגניות וכינרת בצורת בטוחה . בעמק גם כן יהיה היבול לקוי מאוד . קשה לדעת במה לקדם את פני הרעה . ייתכן שנתאמץ לאפשר להם לבנות את אותם הבניינים ולהשתכר בעבודת הבניין . ההשקאה תסודר ומסתדרת על ידי כוחו של רוטנברג . הקמת המפעל של פנחס רוטנברג להפקה חשמל בנהריים , 1928

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר