ג. התיישבות האלף הראשונה

עמוד:75

החצי במשק התרכזו כוחות המשק הכי חשובים . אלי יקירה , נו תארי לך ששנינו הננו מנהלי קרן היסוד האחראיים . האם לא היינו מפסיקים את כל הבככנליה הזאת . עכשיו תתחיל פרשה של נסיעות שלנו , פשרות , משפטים וכר . האם ככה אפשר ליצור משק ? והאם בעןיןן חןרודן בהרבה יותר טוב . והאם גם שם סוף סוף לא יתפרץ . - בדרך אקספרומט [ אלתור ] החלטנו על פגישת קבוצות שלנו בדגניה . צריכה היתה להיות מחר בשבת , אולם כאן שוררת סופה וסערה חזקה זה שני ימים . כירושלים שלג 40 סנטןימטרן ומצאנו לנחוץ לדחות לשבת הבאה . יש רצון וצורך בבירור חברי בשאלת הקבוצה . אכתוב לך מתוכנה . כאן הסתדרה מתוך קיבוץ הקבוצות קבוצה בת 15 איש אשר הולכת לעבר הירדן לרבת עמון לעבוד בבנייני ממשלה אצל איזה קבלן פרטי . אנוכי מביט על זה כעל מפעל חשוב בעל תוצאות עשירות . ועוד שמחתי גדולה על האיניציאטיווה העצמית של קיבוץ הקבוצות . אנו כה עניים באנשים אשר יטפלו בחברינו החרשים וכמעט שלא נתנו לקיבוץ הקבוצות ולא כלום . והנה מתוך נבכיהם הם מתגלים מאמצים לפעולה . והיום נהיו בעיני ל"גוי . " אצלנו בפועל הצעיר מוכרח באמת כל אחד לפרוץ לו את הדרך באגרופו ומרפקו הוא . בעוד שבועיים שלושה תלך הקבוצה השנייה . אנוכי עומד אתם בקשרים וגם עזרתי להם לפלס להם דרך לקבלנים האלה . ביום הראשון אסע אתם לירושלים לשפרינצק ואולי יהיה צורך בשיחה גם עם קיש . חשוב מאוד כי בבוא וייצמן והמשלחת הידועה ובברקם את עניין הרחבת הגבולות ימצאו שם את אנשינו החלוצים והכובשים . "עבר הירדן" זה החלום התמידי של כל בחור ובחורה בארץ ישראל מאז ומני קדם . מי לא שאף ומי לא הזה בו . העבודה שם תימשך קרוב לשנה . בשובך אליק ארצה ניסע פעם שמה . פעם עברתי כבר בדרך ההיא בהיותי בגדוד . שמה אפשר עוד מחדש להרגיש את טעם רובינזון הכובש האמתי . במכתבי האחרון הקצר שכחתי בחפזה לשאלך אם קיבלת את הכסף . חפצתי מאוד לטלגרף לך ולהגיד לאליק מילה אחת שתגיע אלייך מהר . אולם אין פרוטה . קל לי להשיג בעת הצורך 20 לירות ארץ ישראליות מאשר כסף קטן . מובטחני שקיבלת ואולי את כבר בזקופני . אליק רחימתי , היום הפוסטה שוב לא הביאה ממך דבר . אלי מיירעלע במכתבייך משענתי . בימי הפוסטה אין לי מנוחה נפשית ובאין מכתב אנה אני בא . אליק , הלוא לא יחסר לך פנאי , מה שאין לי . על העניינים הציבוריים אשר במכתבך ומ 23 בינואר 11927 אנוכי כואב מאור , אולם מה לעשות . אין לנו אנשים ואמצעים . אמצא הזדמנות לדבר עם המרכז . אנוכי מפסיק באמצע . ל .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר