ג. התיישבות האלף הראשונה

עמוד:72

אמצא עוד 70 שנה ? ויכול להיות הלוא כי בכל זאת נוצרתי לקצת גדולות משידולי גיטה ובלה . ויסלח לי אלוהי הצניעות , אולם אנוכי מרגיש בי גידול . ואל נא תצחקי אם אגיד לך כי יוון היתה אטפה ושלב ] בשבילי . זה היה משבר . ניסיון . בחינה . ויושב לו עכשיו בורץן ונהנה מזיו שכינת החרישה המשותפת או הדיש המשותף . לא , אליק , זה לא בכל אמתי . אין הכנה נפשית לשיתוף אמתי . שיתוף אשר אינו קשור בחשבון , שיתוף בזמן שאנוכי גם מפסיד . הזבל , ההשקאה וכר' יוכיחו . כן אנוכי מתאר לי שהיה נעים להוביל ולדוש יחד , אך אם רק אל כיסו ואל "גופו תיגע אם לא על פניך וברכך" כביטויו של השטן לפני ד' במעשה איוב . אך אלי שלי אינני מקטרג . בהזדמנות אחרת אתן את עצמי להשליה זו , אך לא הפעם . לא עת דברים כאלה הפעם . איכה אחדיר בך את חרדת המצב ואת גודל הסכנה שלנו בארץ . התפרסמתי בתור מיישב ה 1 , 000 בארץ . באים אלי יהודים בני 7-6 נפשות ממש זיתים "שתולים על פלגי מים . " כולם במקלם ובתרמילם לעזוב את הארץ אחרי שנתיים שלוש עבודה כבדה וקשה . ולכל אחד 150-100 לירות . וברגע זה להיות בעל אחוזה מטופל ויהיה אפילו בדגניה . לא ולא . הביני אותי היטב ואל תשימי לב לביטוי זה או אחר חריף . הוא חריף מפני שהוויכוח הוא גם עם עצמי . הן גם אנוכי מאותו החומר קורצתי . לא אדע מאין לקחת , כי המועצה לא קיבלה את הצעתי בשלמות . להפך . ההצעה התקבלה בכל המקומות בהתלהבות . אלי , התאמיני כי יהודי כמו בבלי בעד ההתיישבות ואין לך שומר יותר טוב למשקיות וכר . ' אבל גם הוא מודה שעכשיו שאני ושונהו . אין פתרון אחר ליישוב בארץ אם לא להשריש 3 , 000-2 , 000 נפש כזמן הקרוב בתוך החקלאות . הם יתנו טעם לקיומם של 6-5 אלפים נפש בעיר . ואשר להרצפלד . הנני באמת שבע רצון לבואו . על זה כתבתי במכתבי הקודם . זה הולך ומתאמת . מאידך גיסא התבססתי בעבודה ואין לי חשש . העבודה רבה מאור וכוחות מבינים , אחראיים ומסורים דרושים . רק שכל . הוא ניסה רק בישיבה הראשונה לדפוק בשולחן . היתה ישיבה באמת רעה וקשה בענייני ארגון ב ופינסק . אנוכי קמתי או קפצתי בהתרגזות , הודעתי שעברה בשבילי התקופה של דפיקות על השולחן ועזבתי את הישיבה . רומני שיותר הוא לא יעשה לי את הקונץ הזה . טוב שזה קרה בערב הראשון . אודה לך שחיכיתי לאקסצס וקיצוניות ] כזה והייתי מוכן להשיבו אחורנית ברגע הראשון הדרוש . עכשיו זה ילך טוב . למעשה אנו נפתח סניף בירושלים וזה יהיה המרכז החקלאי להתיישבות . העברת המרכז הנה הוא אבסורד גמור . עכשיו מועצת פועלות כאן . לעדה ופישמןו יש כל הזמן רוב . אוחדותן הןעבודהו חרשת פריטט [ שוויון . [ דער לייבט זיך יאהרין . א ? וזכינו , נכון ? ו מתוכנה לא אכתוב לך . לזרא לי כל הוועידות והמועצות והדיבורים . אומללים אנו ברוב הדיבורים הללו . מעשים אין . היום גם נפתחה מועצת ההסתדרות . מדברים על חוסר עבודה ותכניות הצלה . עור לא השתתפתי . אבקש אולי את ציפורה ןבת עמיו , אם לא אתבייש , שתכתוב לך על דבר מועצת הפועלות . בקרוב ועידת ההסתודדות ] ומי יודע ? ארלתורוב איננו . חסרונו יהיה נורא לנו . ואולי חבל שנסע . מחר אסע עם הרצפלד למשקי הפועלות , לחיפה , לעי [ ן | חןרודן ואשתדל לסור לדגניה . חיותה [ בוסל ] קיבלה על עצמה את סידור משק הפועלות או חבורה בטבריה . מתברר שהיא כבר עכשיו תקבל שטח אדמה מסוים של קרן הקיימת מאדמת שכונת עוברים . זה יצמח . לו רק היו לנו אנשים להשליכם לתוך הפעולה ! הפנייה לחקלאות ולכפר צריכה למצוא אותנו מזוינים באנשים ובמסירות . אנוכי לפי שעה אסיים . הנה כי כך עוד לא התפטרת ממני , מכתבך זה אשר קיבלתי איננו האחרון . לו צילמתי לך את מחשבותי אלינקה ולא כתבת את אשר כתבת . אולי עוד חזון למועד . שלך . ל . תל אביב ולא ירושלים . אליק טייערע , זיי גיזונד ןאליק יקרה , תהי בריאהן . אנוכי הולך למועצה . כבר חושך . ערבים ולילות נפלאים . פשוט להשתגע .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר