ג. התיישבות האלף הראשונה

עמוד:71

הללו היו בשבילי יומא אריכתא אחד . באשר ביליתי את יומי לא לנתי . ומחוץ לזאת קרחת פנימית של פעולה , עצבנות והתרגזות על הקיפאון , על האטיות השוררת בנו ובכל מוסדותינו . צר לי צר מאוד על קרירותך להצעת ההתיישבות . חושבני כי בנידון זה הוסיף לך גם ברץ , אם הוא כתב לך בדבר זה . אליק , הביני ב"בניינים קטנים" המהוללים שלך לא נבנה ארץ . n MeHbu 1 HBH 3 M [ מנשוויזםו הזה השורר בתכנית הכלכלית לא מוצדק תמיד ולאורך ימים . כל תקופה והגיונה אתה . אוי לתנועה ואוי למפלגה אשר לא תבין לרוח התנועה והזמן . אלינקה בארץ 7 אלפים מחוסרי עבודה . ביציאה של משפחות בנות 7-6 נפשות לעשרות ולמאות . מחכים רק לתום החורף ברוסיה . ולעת כזאת נחשה ? מה היא פרוגרמת העבודה של מפלגות הפועלים אשר הם בעיקר "קראו לשדים ? " הן אנחנו תבענו ותקענו בכל החצוצרות " עלייה , " אנחנו אשמנו אשמה כבדה לפני תנועת השחרור שלנו ולפני כס משפטה . לא נצדק לעולמים על אשר לא כיוונו את העלייה לחקלאות , לא היינו די ציונים ואנו באמת היינו כזרים פנימית ונפשית לכל זרם העלייה מנלווקי ורחוב יהודי בוורשה , [ לא נכנסנו בתוכו ולא ניסינו מבפנים לרפאותו . ללקק את פצעיו במבטאו של ביאליק . מפלגת עבורה קונסטרוקטיווית מחויבת זאת לעשות אם היא חושבת ברצינות על רעיון ממלכתי , על הקמת ארץ עברים כאן . יודע ומכיר אנוכי את יהודינו , את משאם ואת טרחם , אבל את חובנו לא מילאנו . זכורני לפני שנים אחדות בהיות עוד לביטוב בגליציה קיבלנו ב"פועל הצעיר" מכתב ממנו בתארו את הגולה ועוד אז הצעתי לשפרינצק למנות מאתנו איש או שניים מתאימים , חשבתי צבי יהודה או זסלבסקי אשר יעסקו בעלייה זו . אנו היינו מכוונים אותם למטעי יהודה — אחר מאוצרות הטבע של ארצנו כאן . מה שונים היו פני הדברים כאן בארץ עכשיו לו הושבנו מאות ואלפים אחדים מאותם היהודים . ועכשיו , מה הוא הלוזונג והפתתןן ומה היא התכנית אשר אנו מכאן נותנים לציונות ולווייצמן בנסעו לאמריקה ? האומנם בשעה קשה זו אין בפינו מילה גואלת . האומנם התקווה היא רק ביציאת הארץ או בעבודות רזרוויות ופרוביזוריות המשמשות את תל אביב ? אנא ואנהן אנו באים בחרפתנו זו ? אלינקה מנין לנו כהות כזו . ואסור אם אבין גם את ברץ שלך ביחסו לעניין זה בוועידת "הפועל הצעיר . " נחמתי רק בזאת שא' יופהן , א' שןוחטן , צ' יוהורהן , דיןיון ועוד היו אתי . והן גם זה יבוא בחשבון שהשנה בכל זאת גמרנו כבר עם שמונה משקים : נהלל , כופר ] יןחזקאלן , דגניה א , ב , גן שמואל , בן שמן ומרחביה . האומנם תחשבי כי רק עם אחרון מהמתיישבים הקודמים אשר יתבסס נוכל לגשת להתיישבות חדשה . עם גמר תקציב שנה זו יחסרו למשקים הקיימים בעיקר בניינים ומהם בכל אופן אין המשק מקווה להכנסה . את ענפי ההכנסה העיקריים נספיק להקים . וגם ההשקאה בוודאי תסודר דווקא השנה . כל הנימוקים הללו במכתבי הקודם , אולם לא זה העיקר . הדגש הוא במצב הרוח המנשיוויקי שלך ושל ברץ . אלינקה ילדה אתם מתמוגגים rm / , 7 n / 7 x / ; 1 B 0 paHCK 0 e rHe 3 fl 0 של דגניה . כשהוא לעצמו וה חשוב ומעניין . על הגוף הענקי על רוסיה היתה KpHHHua וקריניצהן הופעה מעניינת מוסרית וכוי . אבל מה המצב הרוח הטוב או הרע של דגניה א או ב ולבניין ממלכת יהודה ? Hauia 06 c 1 aH 0 B 0 HKa Hac norySHT ? ןמה שיש מסביב הורג אותנו . ( איך ילך הפרוצס של תחיית העם ושל פרודוקטיוויזציה של ההמונים . אלי , אנא אל נא תחשדי במה שאץ בי . אינני מזלזל בדברים הללו , אבל מחויב אנוכי להתריז ןלהתריסו נגר ההפרזה של בןרץן ושלך אם אתם ברגע זה , עת מעשי ידינו טובעים בים , תחשבו לאמור שירה . אלי , האומנם היותי או היות ברץ בדגניה וההתעסקות המתמידה במצב רוחה של גיטה ןפרומקיןו או בלה ןרוזנפלדו או מי שהוא אחר , השידולים והפיוסים וההתרגזויות התמידיות , האומנם כל זה על סדר יומנו ? האומנם כל זה יותר חשוב . אלינקה צר לי המקום . כל אחד מאתנו צריך ליצור לפחות מקום כפתח תקווה . הנה בא יהודי וזוחוביצקי שמו ויצר מגדיאל , פינת קליטה ענקית ואנו כולנו מול מפעלו ננסים קטנים . הבי לנו אליק מסשטכים וקני מידהן יותר גדולים . דור דור ויורשיו . בזמנו היתה דגניה המפעל . עכשיו לפחות 20 דגניות . פשוט גדל המסשטב פי . 20 וזה לכל הפחות . ועור פעם אל נא תסיקי מסקנות . אשוב , בוודאי אשוב לדגניה . אבל גם בוודאי לא אמנע מלכת לעבודת התיישבות גדולה במקום אחר . ואם אנוכי לפעמים מוכן באמצע להשליך הכל ולברוח אז זה רק למען לא תגידי את , זו אשר ליחסה אני חרד ומוקיר , כי הזנחתי את העיקר ולא הערכתיו כראוי . הקו הזה הוא אמנם טרגדיית חיי , כי בינתיים עוברים השנים . ומי יודע אם

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר