ג. התיישבות האלף הראשונה

עמוד:70

השנה נספיק לנטוע את רוב עצי הסרק על פי תכנית מעוברת מראש על ידי המפקח על הנטיעות של המחלקה להתיישבות . על ידי הנטיעה הזאת נציל מכליה את כל המשתלות שהוכנו במשקי הפועלות , ונשתמש בכל העצים . ואשר למטעי פרי נוכל הקיץ להכשיר את הקרקע לנטיעה בשנת תרפ"ח . בשנה הבאה יושקעו אמצעים נוספים בעיקר בהרחבת הבניין , בסידור השקאה במקומות האפשריים , באינוונטר חי ודומם החסר , ובהספקה אשר עוד תחסר . אפשר בביטחון גמור להגיד שהסכום לא יעלה על 100 אלף לירות מצריות . יוצא אפוא כי ההתחייבויות שההנהלה הציונית תצטרך לקבל על עצמה כלפי המתיישבים הקודמים והחרשים לשנים הבאות אינה גדולה מדי . והממשלה - האומנם תמשיך זו לעמוד מנגד ולהחריש לעת כזאת , ולא רק שלא תעזור לארץ במצוקתה הכללית , כי אם גם תצפה לגורן הזעומה הראשונה של המתיישבים החדשים , אשר יזרעו השנה אל קוצים ותשסה בהם את מעריכי ה"עשור" השונים . האומנם היא לא תבוש בחוק הברברי הדורש להכרית אוכל מפי אנשים אשר מנסים להיאחז בציפורניהם בקרקע ולהקל בזה על כל יתר אוכלוסי הארץ ? מחוץ לתביעה הכללית והתמידית לביטול ה"עשור" נתבעת הפעם הממשלה לשחרר באופן מיוחד את המתיישבים החדשים מכל מסי הממשלה וממס העשור בפרט . כמו כן החובה על הממשלה בדאגתה לבניין הארץ ולהפרחתה להוזיל על ידי חוק מיוחד את תעריפי הטרנספורט במסילת הברזל בשביל ההתיישבות החקלאית . אנשים אשר בקרבנות גופניים יוצאים מן הכלל מטילים על עצמם את התפקיד של יישוב שממות הארץ ראויים לפחות לתשומת לב במידה כזו מאת הממשלה . הטרנספורט היקר בעוכרי התיישבותנו הוא . ומלחמה לנו בו כמו בכל יתר הגורמים המייקרים את ההתיישבות . על הסתדרות הפועלים ועל ההנהלה הציונית לדרוש מיד את השתתפות הממשלה במידה מינימלית זו לפחות , בהקלת המשבר השורר בארץ . בשעת חירום , כשאורבת סכנה בלתי צפויה כזאת , יש לשנות את פני החזית . ומובטחני כי המרכז החקלאי אחרי שיכניס את תיקוניו ושינוייו יטיל על עצמו את התפקיד להגשים את ההצעה הזאת . והמועצה החקלאית , אשר צריכה להיקרא לשם כך , תאשר את הפעולה . בגיוס ימי עבורה ובעבודות סיוע עם כל הכרחיותם - לא ניוושע . תהיה התאמצותנו זאת וצמצום השקעת הכספים בתוך המשקים הקיימים המס המרוכז והקולקטיווי שהתנועה החקלאית שלנו תטיל על עצמה להקלת המצב . . 20 אל אלישבע קפלן , סיניאבקה , פולין תל אביב , 23 בנובמבר 1926 שמחתי לרגלי קבלת מכתבך השני השבוע 1 מ 5 בנובמבר 11926 שלא בזמנו , הופרה . קיבלתי ביום שני באיזה אורח פלא אחרי אשר ביום שישי בבוקר קיבלתי אחד מקלצ'ק | מ 31 באוקטובר . 11926 לא יכולתי תכף לחכות לשני . והנה בא . באמצע ישיבה הכניס לי אותו א' יופהו שקיבלהו מהפוסטה . ברטט קל הכרתי בכתובת , שמתיו לכיס והשתעשעתי בתוכן בלתי הידוע לי . בכל מכתב שלך בשבילי הן יש דבר מה ממסתריה , מסודיות ולמפרע לא אוכל נחש בערך את צלילו של המכתב . אלינקה ילד'לה משוגעת שלי , מה מהירות התמורות של אור וצל אצלך . לפני שני המכתבים האחרונים והריני משווה כל פסוק ופסוק וכל תנודת הנפש הנושבת מהם וגם את ההשראה אשר כל אחד מהם בזמנו השרה עלי וגם עכשיו בקראי אחד אחרי השני . אלינקה נחפזת . בינתיים ודאי קיבלת את מכתבי . האחד והוא הראשון לא סיפקני גם אני ביותר . את השני רציתי פשוט כעין היומן ופשוט , יקרה , לא הספיק הזמן . והנה אף אחת מהשערותייך לאי הסיבה את הפסקתי לכתוב במשך 3-2 שבועות . אליק פשוט כל הימים

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר