ב. תמורות בהתיישבות בתקופת העלייה הרביעית

עמוד:53

המוטור המשותף והרעיון הקבוצתי אין שני אלה הולכים דווקא בד בבד ואין אחד מוציא את משנהו . כל קואופרציה רגילה ואפילו בורגנית קשורה במכונות משותפות . ואין צריך לאמור המושב . רצוני לאמור , יכול חבל שלם בחקלאות או בחרושת להיות משותף למכונות ובכל זאת לא ישרור בתוכו סדר קבוצתי המתבטא בעיקר בהשוואה כלכלית קבוצתית בין הקבוצות לבין עצמן . הן יש לכורמי ראשון לציון יקב משותף . ולפרדסני פתח תקווה השקאה משותפת וכר , ' ושימו נא , חברים , את ידכם על הלב . המוכנים אתם להשוואה בין קבוצתית ? או לפחות להתחלה , המוכנים אנו כולנו להקציב מחיר אחד שווה למים ? לרגניות ולכינרת ולכל אלה אשר יהיו קשורים במוטור המשותף , כי רק אז עשינו איזה צעד לקראת הרעיון הקבוצתי ? את התשובה אנוכי לפחות יודע . כינרת עם הזבל תוכיח . ודגניה עם המים . חברים , האמינו לי כי איני בא להציג ציונים ולהפלות לטובה או לרעה את מי שהוא . אנוכי מוכן להסכים כי כולנו כאלה . נרע זאת ואל נבוא להתעטף באצטלה שלא הולמת ובתגא זרה . ולא פעם היתה שאלת השוואת מחיר המים לשיחה בינינו ואין אנו יכולים להגיע אפילו לאותם הסידורים , אשר שוררים כבר כחברה הבורגנית , בתור בכירי הסוציאליסמוס . ואלה הם השימוש במים , כמאור , בחשמליות , בטלפון העירוני , בדואר ובטלגרף וגם במידה ידועה במסילת הברזל העירונית . בכל הסידורים האלה הונח הרעיון כי כל זה רכוש הציבור הוא ועל כן יכול כל אחד להשתמש בו במחיר שווה או לפחות על פי כמות ההנאה אשר ייהנה כל אחד . ואם ככה הדבר מה כוחה של תביעתכם בשם הרעיון הקבוצתי ? השכנת הקבוצתיות הרבה שליחים למקום . והרבה דרכים להפצת הרעיון הקבוצתי . אולם נער הייתי וגם גדלתי ולא שמעתי כי ייתכן הדבר גם ביד חזקה ובאונס . והנה בהתעורר משום מה לפני שנה בכינרת הרצון להיפרד , למרות הסברותיהם והשפעתם של בן ציון וישראלי ] וסטוליאר ועוד אולי אחדים מטובי החברים , ובראותי כי המים המשותפים הגיעו עד נפש של רוב חברי קבוצת כינרת , קבעתי את עמדתי נגר ההכרח . עוד בטרם נקנתה אדמת אום ג'וני אמרתי באספה משותפת אצלכם כי עלינו לא לאחוז את כינרת ביד . ילכו בשם ד' באשר ילכו . אנו נתקשר בעתיד עם אותה הקבוצה החדשה אשר תיתוסף באדמת אום ג'וני או צמח . זו היתה גם דעתי ביחס לזבל . אחרי ראותי את התנגדותם הקשה והנמרצת של כינרת על בן ציון ועל מאירוב וכר . ובראותי שכינרת בעצם אינה רוצה אפילו בבוררות חברים אשר תפסוק , הוברר לי כי צריך לוותר , אם גם כינרת לא צדקה בהחלט . כינרת אמנם נתבעה הפעם לדבר שכמעט לא היתה לו דוגמה והיא , לצערי העמוק , נכשלה . אולם לבי מהסס בעמדת כל אחד מאתנו במקומה ולפיכך אינני גורס גם בעניין זה את עמדתכם הקשה של ייהרג ולא יעבור . כשם שהקבוצה מיוסדת על נכונותו של האחד לוויתורים לטובת השני , כך גם צריך הזולת להיות מחונן בכישרון לא להשתמש ברגע ידוע בוויתורים האלה ויהיו גם חוקיים ומוצדקים . ה"ואהבת לרעך כמוך" הקבוצתי הוא הדדי ולאורו צריך תמיר גם התובע לבדוק את עצמו ובכל אופן לא בזרוע נטויה ולא ביד חזקה תשכינו את רוח הקבוצה , ולא על ידי גולם של מוטור משותף אשר יבוא בהכרח . ח ש ד י ם הריני מעיד עלי שמיא וארעא כי לא ידעתי באותו המעמר וכמעט שאינני יודע ברורות את רצונה של דגניה ב גם כיום . על פי עניות דעתי אין לדגניה ב כל עניין בהפרדה . ודגניה ב מוכנה לכל קומבינציה של איחור עם כולם , בין עם כולם בלי כינרת , בין אם המוטור יעמוד על ארמת אום ג'וני ויקשר גם את מרקנהוף ובין אם הוא יעמוד ברגניה א . יתרונות דגניה א בעמוד המוטור אצלם מובנים והם אולי מעוררים חשד אצלכם בצרות עיני בתור אחד מדגניה ב אולם הן ברור שבכל אופן ובכל קומבינציה לא יעמוד המוטור בחצר דגניה ב ואיזה עניין פרטי יכול להיות לי בזה . והאומנם תרצו לראות בי סתם מומר להכעיס ? לא אאמין . בכל אופן אין לדגניה ב כל עניין בהפרדה לא כללית ולא חלקית ודיה הודעה זו דומני להסיר כל לזות שפתיים .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר