ב. תמורות בהתיישבות בתקופת העלייה הרביעית

עמוד:52

. 14 אל חברי קבוצת דגניה א ירושלים , 27 במרס 1926 קלטה אוזני שמץ מביקורתכם החשדנית ביחס אלי בקשר עם עמדתי בשאלת המים , עת הבירור בחיפה בנוכחות אלק ברימור וקפלנסקי . עניינה אתכם השאלה בשם מי דיברתי את דברי והריני בזה לספק את סקרנותכם . בשם המרכז החקלאי הבעתי את רעתי , אשר חשבתיה לנבונה . זה לא אומר כי הייתי באותו המעמד מזוין בהחלטה מפורשת של המרכז החקלאי או לפחות של המזכירות . דברים כאלה הם מן הנמנע . אין אנו מציידים את חברי המרכז החקלאי בהחלטות על כל צעד ושעל בעניינים שהם בכל זאת לא פרינציפיוניים כי אם טכניים . אולם מוכן אנוכי למסור דוח על מעשי ולהגן על דעתי בעת יתעורר ערעור מצד מי שהוא . והרשתי בתור שכזה או בתור חד מחבריא להשתתף בוויכוח זה : מעט היסטוריה מעודי עמדתי על הצורך בהקמת מפעלים משותפים מועילים . וזכורני את ימי בואה של קבוצת עבודה לדגניה ב . דגניה א עמדה לסדר את מכון המים שלה . ולא הועילו כל הסכרותי לטובת העמדת מוטור גדול משותף . הצעתי כמה וכמה הצעות כספיות נוחות לדגניה א ולשווא . הקרקע עוד לא היה מוכשר לכך . ועד היום אינני פוסק מלחשוב ולתבוע את השיתופים הרצויים ונפגש בהתנכרות פעם בכה ופעם בכה . הייתי יכול להביא כמה וכמה עובדות , אשר לפי הכרתי לא היתה לכם עמדה נכונה . אולם לא להזכרת עוונות הנני מתכוון בזה . המוטור המשותף גם בהתעורר בראשונה שאלת המוטור הייתי מהרגע הראשון בעד מוטור משותף יחד לנו ולכינרת . ומחוץ לכל הטעמים אשר מנו החכמים במוטור משותף היה לי עוד טעם אחד מכריע והוא - העלאת כינרת על במת ההשקאה והכנסתה לחוג הדאגה של המחלקה להתיישבות . שמא שכחתם או לא ידעתם כי היתה אז תקופה של התנכרות וזרות בלתי מוצדקת של המחלקה לכינרת . אולי בתור תוצאת אי ההצלחה , אי הקביעות וחוסר ההתמדה אשר ציינו את כינרת בשנים שלפני זה . לא אכנס הפעם בבירור הסיבות ואציין רק את העובדה . כך היה . לפרוץ את חומת אי ההבנה ואי ההערכה של התאמצות קבוצת כינרת בזמן האחרון אפשר היה בזמנו רק על ידי השיתוף עם הדגניות . סבורני כי מתחת לסף ההכרה פעל הדבר הזה גם אצל בן ציון ןישראלין . מבלי להידבר חשנו איש את רעהו ונחתור יחד לקראת המטרה . גברנו על התנגדות החברים פה ושם . נקנה המוטור המשותף . בינתיים הספיקו החברים כל כך להתרגל לרעיון ולמציאות של המוטור המשותף עד אשר הפכו את האמצעי למטרה . המוטור המשותף נעשה למטרה . תלי תלין של תשבחות והילולים נדרשו במוטור המשותף . המוטור המשותף יאירנו , הוא ישקנו , המוטור המשותף יגרס , הוא יטחן , הוא יכבס , הוא יגהץ , הוא ייתן לנו טלפון וכוי וכוי כיד ד' הטובה על דמיונו של כל אחר ואחר . המוטור המשותף - הוא ורק הוא הכל יוכל . אין דומה לו ואין להמשיל לו . גברה הטכניקה על השכל וההרגשה . ( הוכחה נוספת לווילקנסקי ) כי כשם שהאלקטריפיקציה אליבא דלנין צריכה היתה לרומם את הקומונה ברוסיה , כך המוטור המשותף נקרא להגדיל ולהאדיר את הרעיון הקבוצתי . ואולי אם להסתכל מקרוב לעניין ולבדקו לאור המציאות , הרי לפחות תשעה חלקים יפלו על חשבון ההגזמה וההפרזה . את כל אותם התפקידים אשר מניתי למעלה לא ימלא המוטור המשותף כי לא כדאי יהיה להניעו בימים ובתקופה שלא תהיה השקאה . לשמם של התפקידים האלה נזדקק ממילא למנוע קטן מיוחד .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר