ב. תמורות בהתיישבות בתקופת העלייה הרביעית

עמוד:51

להגשים , גם הוא בכל זאת מסוכן לנו . בכל אופן יהיה נגר החופש והאוטונומיה באותה הדרך שתנועת הפועלים התפתחה עדנה , והנה המצב הוא שדווקא ובואלה רוצה וייצמן . הוא נתמך , או יותר נכון האמריקאים והגרמנים הם נאמניו לחיים ולמוות והם הם אשר רוצים לקחת את הדברים בידיהם . כמובן שגם "העת לבנות" הפולני הכי קיצוני ומתנכר לנו תומכים במשטר הזה . וכך לאט לאט מתחיל הקורס [ המהלך ] החדש להשתלט . לא במובן העדפת העיר על החקלאות , בזה כולם מודים , אבל לרסן ולעצור בעד האיניציאטיווה והאוטונומיה של הפועלים . נגר הממשלה בתוך הממשלה . עלה גל חדש בציונות . משחק כוחות חדש ושונה . בעצם אנו גם איננו רוצים ואיננו יכולים להיות נגד התיישבות יהודים מהמעמד הבינוני . היהודים בכל העולם בוודאי לא יבינו זאת . וזה גם לא ציוני ולא לאומי . בינתיים אנו חדלים להיות בן יחיד . משתדלים להפוך אותנו ולהעמיד אותנו בצורת אינטרסנט , מעוניין באופן פרטי , ולא בתור שותף ליצירה הכובש והסולל דרך גם למעמד הבינוני . כמובן ישנם חלקים חשובים בציונות אשר נשארו נאמנים לטהרת הדברים והמושגים . אבל הרוב בקונגרס הזה יחד עם המזרחי אשר לוחם נגדנו מטעמים גם פוליטיקניים דתיים כאמור משבר . עכשיו כמובן יצטרכו לנהל משא ומתן , לחפש מוצא ולפייס ולשמור בכל זאת על הפרסטיז'ה . מצב רוח קשה ועצוב מאוד . ואני גם סבלתי מהצד החיצוני הדקלרטיווי . הישיבה על הבעת האמון היתה בערב . האולם על יציעיו ותאיו היה מלא מפה לפה . המרצה מטעם הוועדה המתמדת א"ב גולדברג שנבחר למרות התנגדותנו של כל אגף העבודה מקריא את הנוסח בשפות אחדות ומתרגם . ומהפסקה להפסקה , מעשה שטן , קורים דברים קטנים בלתי חשובים והקהל אינו יודע לכבד את הרגעים החגיגיים הממלכתיים ומתפרץ בצחוק והגליורקה ויציע ] אין לה טקט וגדולה . ישבתי מול וייצמן אשר יחד עם כל חברי האקזקוטיווה ובתוכם יושב על הבמה בהכרת ערכו וחשיבות הרגע . הוא היה נרגש כילדה לפני בחינות הגמר . לא מצא לו מקום . חיוור כסיר , מלא צער , פחד ואי שקט בעד הרגעים ותוצאותיהם , בעד חילול הקודש . כה סבלתי אתו והייתי שותף לו ! וכשבזמן ההצבעה התברר שיש מיעוט זה היה נורא . ומי שהוא וזה גרינבוים בעצמו קורא כשמח לאיד "הנה פחות מחצי , " וז'כוטינסקי עם הדקלרציה ובעלותו על הבמה לא התאפקו איזו נשים היסטריות לבלי ללוותו במחיאות כפיים , וזה הכל ברגעים אלה . קשה . חיים וייצמן ( במרכזו בביקור בנהלל בשנות העשרים . עומדים משמאלו חנה מ יזל ולו שקולניק , שני מימינו שמואל דיין

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר