ב. תמורות בהתיישבות בתקופת העלייה הרביעית

עמוד:49

הרושם שלו היתה ההסתדרות מוסיפה לשלוח אינפורמציה כזו , נרמה שהדבר היה מביא לנו תועלת רבה מאוד . יש רושם שאלה שאינם מעוניינים בפוליטיקה בלבד יכולים להבין אותנו . כנראה שהכוונה היתה שאלת האיגוד אולי שבין אמסטרדם ומוסקווה . לא התנפחנו במובן האינטרנציונלי , והם חושבים אותנו כנראה קרובים לפועלי אנגליה . ואמרו שכדאי היה גם לנו להביע את יחסנו בשאלה זאת . וזה אולי היה חשוב מאוד בשבילנו , בשביל הגרלת היכולת הזאת של קשירת המשקים שלנו עם המוסדות המשקיים ברוסיה . יש דברים שכדאיים מנקודת השקפה מסחרית . כולם יודעים כי כ 18 חודש עברו מאז שנתהווה הפירוד במחנה החלוץ ברוסיה . אתם יודעים שהיתה ועידת החלוץ העולמי בדנציג , והם שללו את הפירוד וחששו לתוצאות של פירוד . ועידה בדנציג קיבלה רזולוציות שהעמידו במצב קשה את החלק שנפרד . לפני חודשים אחדים חיפשנו דרך להסכמה לאיחור של שני החלקים , עוד עם בן גוריון בברלין , אז בא המצע שהוצע לשני המחנות ברוסיה , והם התחילו במשא ומתן . כל חלק הכריז על הצורך של האיחור , אבל לא עשו אותו , לולא הגענו לשם האיחוד לא היה יוצא לפועל . תוצאות הפירוד היו מביאות למצב קשה בהחלוץ העולמי ובתוך תנועת הפועלים בארץ גופא . לי היה גם מעניין להעריך במידה ידועה את סיבות הפירוד . אינני יודע את הסיבה האמתית . יכולנו רק לדבר עם העומדים בראש , שבעצמם עשו את הפירוד ובעצמם איחדו את המחנות , וזה מובן לא יכול היה לתת לנו את המבוקש . חוסר יכולת של בירור , של הופעה לפני הציבור , של קריאת מועצה וכוי של בחירת חדשות ושל קבלת סנקציה על פעולות של ועד , אולי אשם במידה ידועה בפירוד . יש גם סיבה פרינציפיונית , אולי הרק"פ [ המפלגה הקומוניסטית הרוסית ] השאירה יחס ידוע בלבות חלק של הנוער העברי ברוסיה , ואולי לפי היחס למתהווה ברוסיה של חברים אלה נתפלג החלוץ . אבל גם זה לא לגמרי כך , במידה ידועה השפיע הוויכוח הארץ ישראלי על ההתיישבות שעבר לרוסיה . היו הבדלים בשאלת הקולקטיוויות ברוח הגדוד . הקנאות הגדודאית חלשה במשך 18 חודשים , אולי זה תלוי מהשינוי שבא ברוסיה ביחס לכפר . אין מעמידים עכשיו ברוסיה על נס את הקולקטיוויות . החלוץ שנפרד הקים במשך הזמן כמה משקים חשובים קיבוציים . התווכחו על המצע העיוני באופן גמיש , מפני שהנחנו שזה רק באופן זמני , ידענו שבו אבן הבוחן וסתרנו הרבה . ראיתי את באי והןכוח והם כולם רק מלאים הוכחות , שכל אחר מטיל את אי הרצון לאיחוד על השני . קראתי את הדוקומנט ואת הפירוש שעומדים בעיקר על הנקודה של הלגליזציה , ואם זה דורש את קיומה של הפרוגרמה העיונית הרי היא קיימת . יש לי הרושם הנאמן שהחלוץ ההתאחדות [ הבלתי לגליו מחשיב מאוד את הלגליזציה , אבל איננה תובעת את זאת בראש . אני חושב שיש ערך כביר ולצערן הזה , אפילו כשיש עכשיו התקפות על החלוץ הלגלי , ובמשך הזמן הזה אולי יהיה אסון נוסף לאסונותינו ברוסיה אם גם יפסיקו את הלגליזציה הזו . היתה שאלה של הרכבת הוועד . בברלין קבענו זאת והרבה חברינו חשבו שוה מתאים למציאות , וגם לא היה מוצא אחר שההנהלה תורכב לפי 7 ו . 4 בוועידת תציג מסרו רין וחשבון על 3 , 000 ועכשיו על 10 , 000 חלוצים . יש לנו כיום עסק עם 2 הסתדרויות החלוץ , עם משקים מיוחדים מסודרים . כמעט בכל מקום ישנם סניפים מקבילים של 2 החלוץ . ביטלנו את עניין הוועידה ו ו והוועד יורכב לפי 7 ו . 4 יכולים להיות לא שבעי רצון , אבל הנחמה היחידה ששני הצדדים אינם שבעי רצון . במשך חודש כל הסתדרות עדיין מנהלת לחוד את חשבונותיה , זהו חודש של הפרדה . ולעת עתה הורכב ועד של 7 ו 4 וגם פה היה מובן ויתור . באותם ימים היה גם פלינום ומליאהן . כל המשא ומתן בימים הראשונים היה פרטי . הטעם היה שבמקרה נקרא הפלינום , והם לא רצו לבוא לפלינום , רצינו לקבל סנקציה של הפלינום ועמדנו על נקודת השקפה שבשבילנו חשוב לקבל את הסכמת האנשים העומדים בראש התנועה במשך השנים האחרונות . לבסוף , לפני הנסיעה , הביאו לנו את הסכמת הפלינום של החלוץ ההתאחדותי ובדרך קיבלנו גם את הסכמת הפלינום של התלוץ השני . אני מניח שיהיה קושי בזמן הראשון ו ח במובן זה הצלחנו , נדמה לי , לבאר להם שכל מיני יחסים פוליטיים יוכלו למצוא הד במפלגות , אבל לא בהחלוץ . שמענו במקרה שהמשק " משמר" הוא משק העומד על גובה ידוע , לא היתה לי אפשרות לשמוע דעה גם על יתר המשקים . צריך להודות שגם להחלוץ ההתאחדותי וגם להתאחדות לא היה לי יחס טוב , אינני יודע מדוע . אולי מפני שפגישותי עם חברים באי כוח רוסיה בארץ השפיעו עלי . אבל שמה שיניתי לגמרי את יחסי תחת השפעת חברים מרכזיים . נדמה שיש הבדל בין תנועת ההתאחדות כרוסיה והתאחדות בארצות אחרות לטובת רוסיה , לרגלי החומר האנושי שאמר ללבי יותר מטיפוס אחר . נדמה שההתאחדות היא הרבה

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר