ב. תמורות בהתיישבות בתקופת העלייה הרביעית

עמוד:41

בחיי החברה ובחיי המשק . גם פה וגם שם נופל בחלקה בעיקר עבודת המטבח , הכביסה , הבית וטיפול הילדים , זאת אומרת סוגי עבורה שאינם ממדרגה הראשונה של יצירת ערכים , כי אם ממדרגת השירות בעיקר . הן עובדות גם ביתר ענפי המשק במידה שווה כמעט בשתי הצורות . עלינו גם לציין ולהודות שרבות החברות אשר לגמרי אינן רוצות להשתחרר מעול הילד וטיפולו כיום . צער גידול בנים ממלא בהרבה את עולמה של החברה והיא מוצאת בזה סיפוק נפשי מלא . אולם בל נשכח כי החברה שלנו בתקופתנו כמונו כולנו הנה חניכת החברה הקיימת ושעבוד האשה שבתוכה . הרגלי דורות וחינוך אבות פיתחו אינסטינקטים ידועים וטמטמו צרכים אחרים . האשה בעצמה אינה מאמינה בכוחותיה היא . חסרות לה הידיעות המעשיות , הקשרים עם העולם החיצוני , החוש המארגן , הבונה והיוצר , מה שנרכש על ירי הגבר במשך דורות . ואם גם המצב בנידון זה כיום הוא ככה , עלינו לזכור כי לא בדור אחד תשתחרר האשה . נחוץ כאן חינוך העובר מדור לדור , הרכשת זכויות והנהלת סגולות מאם לבת , עד אשר יימצאו הדרכים ההרמוניות לשאלת המשפחה ועולה על האשה , מצבה במשק הבית , במשק היוצר ובחברה בכלל . אולם בכדי לאפשר את החינוך לשחרור הזה נחוץ לנו כיום להקים צורות משק אשר יתאימו לתביעה זו אשר לא ימשיכו לקשור באזיקי המטבח וטיפול הילדים את אם המשפחה . והנה החיים והעבודה הקבוצתיים מהווים צורה כזו , אשר ברצות האשה לצאת ממדורה הקבוע ולפתח את כוחותיה וכשרונותיה במקצועות החיים והעבודה השונים , תוכל לעשות זאת . הן גם כיום בכל זאת עובדים במטבחי הקבוצות גם גברים , ותיתכן גם הכנסת מכונות שונות לעבודת המטבח המשותף הגדול . וטיפול הילדים המשותף אשר בקבוצה יכול לשחרר את האשה מעבודה תמידית זו , ברצותה . יורע אנוכי כי לא מחר יקום הדבר בשלמותו . גדולה האינרציה ועצלה המחשבה . אולם עלינו להתחיל ולהכשיר לפחות את התנאים . וזאת נעשה בקבוצה - מה שאין כן במושב . האשה במושב , גם אם תרצה , לא תוכל לשנות את מצבה . והבת תמשיך בדרך זו אפילו בלי אותם הספקות והפקפוקים שמעסיקים עכשיו אותנו ואת החברות במושב . הקו ילך ישר . ככה צריך להבין את שאלת האשה ושחרורה - לא מנקודת מבט של הרגע , כי אם מפרספקטיווה יותר רחבה . הקבוצה או המשק הקולקטיווי מכשירים תנאים להתפתחות כשרונותיה וכוחותיה של האשה במקצועות יצירה שונים , ומאפשרים את שחרורה מסבל ירושתה לכשתרצה . המשק הפרטי , ובייחוד בחקלאות , ממשיך את אי שלמותה ושעבודה של האשה בתור כלל . חברי המושב ובייחוד החברות ההולכות למושב ואשר נוהות אחרי המושב גם בהיותן בקבוצה צריכות לתת דין וחשבון לעצמן בנדון זה Cavcant Consulcs ... ואות אזהרה . [ בבית התינוקות בקיבוץ תל יוסף , 1926

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר