ב. תמורות בהתיישבות בתקופת העלייה הרביעית

עמוד:39

זה עלינו לכלכל את מעשינו . בל נאחז באמצעים ונקדשם עד כדי שכחת המטרה . חלוקה שווה וצודקת של התוצרת זהו העיקר . כל יתר הדברים הם אמצעים ודרכים ובהם אנו מגששים ותועים . נרמה לי כי גם פתח תקווה יכולה להיות כשרה בתנאי שיונהגו שם עבודה עצמית וחלוקה צודקת של התוצרת בין כל עובדי המשק הגדול אשר בפתח תקווה , למרות מה שהמשק הזה מחולק לרשויות רבות . לולא זאת לא היתה בכלל תקווה לפרולטריון לקבל את המשק הקפיטליסטי בעולם בבוא יומו . האם עם חלוף המשטר ינתץ הפועל את כל הבניינים הקטנים הקיימים וישבור את כל המכונות כדי להחליפן בגדולות ? הן אבסורד כזה לא יעלה על דעת מי שהוא . העיקר הוא לסגל ולנצל את המשק הקיים לטובת ציבור העובדים ולא לטובת יחידים מנצלים . ואם לאור רעיון השוויון נלך כולנו וגם החברים במושב , אז יש טעם לוויכוח בינינו ביחס לדרכי יצירת המשק ויש גם אמונה כי תימצא הדרך . אני מאמין כי מייסדי המושבים הראשונים , אשר עמדו על יד עריסתה של תנועת הפועלים בארץ ומלווים אותה עד היום , נר השוויון והצדק החברתי היה לרגליהם . ובתור שכאלה ניתנה להם האפשרות , בתור שליחי תנועת הפועלים על דרך חיפוש הצורה המשקית , לבצע את מפעלם . שומה עלינו ללוות את הניסיון הזה בעין פקוחה ומתוך דאגת חברים לגורל המשלחת ושליחותה . לא בדברי פולמוס וקנטור , כי אם בעצת חברים הדדית נאמנה ובהשתתפות רצינית , חודרת , לומדת ומבררת , לבקר את הפעולה לאור רעיוננו המרכזי . עלינו להקשיב לדברי החברים האלה לא רק מעל במת הוויכוח הנצחני , כי אם מתוך החיים והעבודה השקטים והנאמנים . שומרים מה מליל ? מה בחזיתכם ? - זאת היא שאלתנו . ואודה על האמת - בין כל המגרעות אשר מלקים בהם את המושב , חושש אני בעיקר - ליסוד השוויון . יש לחשוש שעתיר אי השוויון לחדור בבתי המושב בעטיה של האיניציאטיווה הפרטית והתאמצות הפרט לטובתו הוא , אשר הונחו ביסודות המושב . הקנאה והשנאה שהיו הופעות לוואי של המשטר הנוכחי עלולות ללוות את התחרות זו ואי שוויון זה . אין לבטל את העניין הזה ולדחותו בקש לאמור - הן כולנו קבצנים נהיה , לכולנו יהיה רק לחם צר ומים לחץ , ואין אפוא כאן חשש של עני ועשיר . לדידי הרבה יותר מסוכן אי השוויון בלחם ובצרכים ראשונים מאשר אי השוויון בין בעל מיליונים ובעל מיליארדים . הפרובלמה האחרונה כמעט לא מעסיקה אותנו . סוף סוף שניהם יחלופו - ועני לא יחדל מקרב הארץ . אי שוויון בצרכים ראשונים עד לסיפוקם הרציונלי והטבעי הוא המביא לקבצנות מנוולת עם כל הופעותיה . זוג מתיישבים בחצר ביתם במושב העובדים כפר -חזקאל , 1929

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר