ב. תמורות בהתיישבות בתקופת העלייה הרביעית

עמוד:37

האנרגיות העצומות שהניעו את אנשיו וכוונת מייסדיו לבנות את ארץ ישראל על ירי יצירת קומונה כללית של העובדים השתלבו היטב במגמות האוטופיות שרווחו באחרות העבודה בימים שלאחר המהפכה ברוסיה . אולם לנוכח פעולות מסוימות של אנשי הגדור חששו ראשי ההסתדרות כי הם מבקשים לקרוא תיגר על סמכותה ועל מעמדה של ההסתדרות ועקב כך השתנה באחת יחסם לגדור ונוצר קרע בין שני הגופים : קרע זה הלך והעמיק והעמיד את הגדור בתור אופוזיציה להנהגת ההסתדרות . בקרב אנשי הגרוד עלו טענות על קיפוח מתמשך מצד הנהגת ההסתדרות ואף נשמעו קולות שקראו לעקוף את ההסתדרות ואת המרכז החקלאי ולפנות ישירות אל הגופים המיישבים לשם הקצאת אדמות לפלוגותיו . בימי העלייה הרביעית אף החריף העימות בעקבות תהליך "השמאלה" שעברו חלקים בגדוד - הם קראו עתה להסתדרות , לאור ההתפתחויות במשק היהודי , לנטוש את דרך הבנייה בעזרת הון לאומי ולחזור אל הדרך הישנה של מאבק מעמדי . את המחלוקות והפיצולים בשורות תנועת הפועלים ביקשו לנצל חוגים אזרחיים שכוחו הגובר של מחנה הפועלים , מעמדו המיוחס בתנועה הציונית ומשקלה המתעצם של הסתדרות העובדים היו לצנינים בעיניהם . מרגשות אלו לא היו חפים גם כמה מהעומדים בראש המוסדות הציוניים ובהם מנחם אוסישקין , יושב ראש הנהלת הקרן הקיימת . הלה ביקש לתקוע טריז בסדקים המפלגים את תנועת הפועלים וסירב להכיר במעמדם הבלעדי של ההסתדרות והמרכז החקלאי בכל הקשור להתיישבות של גופים המאוגדים בהסתדרות . פעולותיו של אוסישקין קוממו את חברי המרכז החקלאי , שראו בכך ערעור על מעמדו ועל מעמדה של הסתדרות העובדים כולה . יותר מכל קוממו אותם המגעים שניהל אוסישקין מעל ראשיהם עם חברי גדוד העבודה . בתגובה על מעשיו פנו שקולניק ואברהם קולר במאי 1926 אל חברי הדירקטוריון של הקרן הקיימת ( תעודה ( 15 ושטחו את טענותיהם על יחסו של אוסישקין . גם בחייו האישיים ידע שקולניק סערות בשנים אלה . יחסיו עם רבקה מהרשק הלכו והצטננו עקב קשריו עם אלישבע קפלן , שבה פגש לראשונה בקבוצת הפועלות בפתח תקווה ובשנת 1922 החלו להתכתב ביניהם . משום כך ובשל עיסוקיו במרכז החקלאי התגורר שקולניק בסוף 1925 ובמחצית הראשונה של 1926 בעיקר בירושלים , בעור רבקה נותרה בדגניה ב עם בתם נועה , שנולדה בפברואר . 1924 נשים מפלוגה של "גדוד העבודה" בירושלים בעבודת ריצוף ברחביה , 1925

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר