א. התארגנות הפועלים בימי העלייה השלישית

עמוד:30

חריפות השאלה היא ב"ביטול המפלגות" סתם בלי קשר עם איזו מסקנה הגיונית . וצריך אני להגיד שעוד לא קמו ימים טובים למפלגות כבימי האפופיה של האיחוד . התבררה והתחזקה הרעה בחלקים שונים של פועלי הארץ כי אין להכניס את כולם למיטת סדום אחת . פלגי הצעירים של עם ישראל מחפשים ומוצאים את דרכם לא בזרם אחד . עוברה ה י א וצריכים להתחשב אתה . ואם באמת ובתמים אנו רוצים בחזית מאוחדת , נבנה אותה על העובדה שלפנינו - ועור זאת : שאלת קיום המפלגות או ביטולן איננה תלויה יותר רק בנו . ישנם אצלנו כל היסודות להיות בטוחים כי בהיבטל המפלגות היום , תקומנה מחר על ידי הכוחות החדשים - ומי שלפניו יצירת חזית משותפת להגנת ענייני העבודה והעובד יתחשב את העובדה הזאת וייצור את החזית בתוך ההיקף של המפלגות . ואם לגבי אלה שמתנגדים לכך - למה נקרא לוועידה כללית ? לשם מה ? האם כשביל להחכים או להשכיל ? הן גלוי גם לחברים האלה שהפרוצס הזה דווקא אינו מצליח בתנאים של ועירה כללית , תחת רושם של נאום זה או אחר . לכל היותר יש בזה רק בכרי לעוור את העיניים לאיזה זמן קצר . השאלה ברורה , יהיה די זמן להחכים ולהשכיל , מי שהשכיל כבר עשה גם את הצעדים הנחוצים ומי שעוד יחכים יצעד בוודאי גם כן בהתאם לחכמתו זו - ומה בצע בוועידה ? ולא הייתי שואל לולא חששתי להפסד הגדול הכרוך בה . ועידה זו , אם לא תצליח , הרי רק תעמיק את התהום לאין שיעור , היא רק תעורר שוב את האינסטינקטים בלתי הטהורים , היא תרבה רק שנאה וקנאה בין חברים אשר מגמה וחזית אחת להם בעצם . האם כל זה נובע ומתאים לרצון של יצירת חזית אחת משותפת , שהיא היא הפןורןמציה היחידה , אליבא רהחבר קוליר בקונטרס , לכל המכאובים והמדווים של הפועל בארץ ? ואין גם להפריז בעניין זה . ואל נא נרמה את עצמנו . אין כל קשר בין קיום המפלגות והמצב הקשה של העבודה והעובדים בארץ . אין בשום אופן לתלות את הקולר בזה . לא הדפיציטים ולא מכירת אדמת חובבי ציון לפרטים ולא חוסר בתים ומים ואף לא הקרחת - אף במשהו אין אלה תלויים בקיום המפלגות ואף במשהו לא ישתנו בהיבטלם . אין לרכז את הצבעים השחורים והנוגים בנקודה אחת , להראות עליה באצבע , ואין , מתוך חוסר אפשרות לעזור למצב , להיאחז בעניין צדדי וטפל לגבי המצב הזה . אל נא נפריז ואל נא ניתן תקווה במקום שאיננה . אל נא נשקוט בחשבנו כי מצאנו את מקור הרע ואת הרפואה לו . נחפש יותר ונתאמץ ואולי נמצא סיבות אחרות ומי יודע אם נמצא גם תרופות בדוקות ומהירות . למען הגן על אותם העניינים שמנה החבר א"מ קוליר ב"לקראת ועידת פועלי ארץ ישראל" ולמען לחום את מלחמתם - אנו יכולים ליצור חזית משותפת מבלי לנגוע בעניינים העלולים להרוס אותה .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר