א. התארגנות הפועלים בימי העלייה השלישית

עמוד:29

הסכום הדרוש תכף : 200 לירה מצרית על חשבון המשתלה לקניית עציצים ולעבודת הכנה . 150 לירה מצרית הלוואה לקניית הפרות והעופות . 350 לירה מצרית יתר הכסף יחולק לשיעורין חודשיים בתקווה שתאשרו תכף ותאפשרו את כניסת החברים לעבודה מידית . בברכה בשם הוועדה לחקלאות של הפועל הצעיר לוי שקולניק . 8 מאמר בעיתון "הפועל הצעיר" כ"ט באב תר"ף , 13 באוגוסט 1920 מה בצע ? חלל עולמנו מתמלא שוב אבק שרפה . סימני התפוצצות מתחילים להיות מורגשים . יש צורך להזהיר . וערה משותפת , של באי כוח "ההתאחדות" של "הפועל הצעיר" ו"צעירי ציון" ובאי כוחה של "אחדות העבודה , " דנה בשאלת שיתוף הפעולה . רובם אנשי המחנה הם . כולם יודעים את העבר ואת ההווה של העניין הזה . רובם , אם לא כולם , כאבו וסובלים סבל עמוק לרגלי תוצאות הפירוד , והם באו לידי תוצאות ומסקנות . צריך להניח שהמסקנות הוסקו אחרי קחתפ בחשבון את הכל . לפניהם היתה היסטוריה של שנה וחצי . שמונה עשר חודש של קנאה ושנאת אחים , זמן מספיק בשביל "נחפשה דרכינו ונחקורה . " צריך גם להניח שנעשו ויתורים משני הצדדים , ויתורים הכרחיים להצלת המצב , לפי רעת הוועדה . ויתורי צד אחד הנם כרגיל - תנאים מחייבים בשביל הצר השני , שרק בהימלאם יש הסכמה ובהעררם ישוב הכל לקדמותו . יהיה נא גם ברור שלוועידה כללית סתם , בלי סדר יום מסוים למפרע , לכל הפחות בעיקריו , אין בשביל מה ללכת . הן השאלה הזאת אינה חדשה אתנו . בוועידה לשם "דיספוט" וויכוחו וצחצוח לשונות סתם , בלי תקווה לתוצאות מעשיות , בחלה נפשנו ונפש כל עובד ישר . את סדר יום הוועידה כמו את הוועידה גופא צריכה לסדר הוועדה המשותפת , וכמובן רק בגבולות מסקנותיה היא . רק בתנאי כזה יש לה ערך . על החברים החושבים אחרת , לדעתי , לדרוש ממרכזיהם לבלי הסכים למסקנות הוועדה המשותפת . ועידה כללית ו"פצצה" בצדה , בלתי מוסרית היא , כי הן הכל ברור וגלוי למפרע ומה בצע כי ניווער ? דומני כי עיקר השאלה כרגע היא כבר לא האיחור לשם הקמת ויצירת חזית משותפת כלפי חוץ . אה הדבר הזה יכולנו תמיר ונוכל גם עכשיו ליצור אם רק לא ירקד בינינו השטן .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר