א. התארגנות הפועלים בימי העלייה השלישית

עמוד:27

. 7 אל עקיבא אטינגר , ירושלים ח' בסיוון הר"ף , 25 במאי 1920 אדונים נכבדים בהזדמנויות שונות פרטיות ורשמיות שהיו לנו עם מנהלי המחלקה הנ"ל הודענו שחברי משלחת הפועל הצעיר בגולה מתאמצים לעלות לארץ ולהכניס לשורות העבודה מאות ואולי אלפים צעירים וצעירות . הודענו לכם גם שההתאמצויות האלה עושות פרי למרות מכשולים רבים . העלייה התחילה . עלינו אפוא להכין עבודה . דרשנו מכם תכניות עבודה ובעיקר עבודה , ולדאבוננו איננו נענים . במשך שלושת השבועות האחרונים באו בסידור חברינו יותר ממאה צעירים וצעירות . ברצותנו להקל על העבודה הלאומית הכללית , להקל את כניסתם של העולים החדשים לחיי עבודה וברצותנו כמו כן לתת למוסדות ומשרדים הכלליים אפשרות להיווכח במציאות העלייה . סידרנום בהתאמצות מרובה בסידורים שונים זמניים אם גם בלתי רצויים מנקודת השקפה יותר רחבה : החומר האנושי הבא עכשיו הוא מלא התלהבות אידאליסטית וערות הנוער , צעירים שמביאים אתם לרוב ידיעות יסודיות בעבודה ובשפה . הם באים לתת מכוחותיהם , כישרונותיהם וסגולותיהם לעבודתנו הלאומית . זה הוא האלמנט המוכשר להקריב ולתת מתוך שמחה הרבה מאוד אך בתנאי אחד והוא : מטרה ברורה וערות הסביבה . זה הוא אלמנט המוכשר למשך של שנים לעבודת הכשרה גדולה כגון : הכנה לייעור וייעור , ייבוש ביצות , סיקול , סלילת דרכים וכר . ' בשדרותיהם הרבה צעירות . אם לדון לפי אלה שבאו הנן עוברות גמורות - אסור לנו לבזבז את אוצר כוחותיהם והתלהבותם - אוצרנו היחידי , בעבודות זמניות במושבות הקיימות השמות מחנק לכל מעוף ומסירות של הנכנסים שמה . אולם למרות הכל בהתחשב עם מצבים שונים עושים זאת אכל גם היכולת הזאת היא מגבלה מטעמים די ידועים ואנו יחד עם חברינו החדשים דורשים עבודה לאומית חיה , מחיה , מפרה ומחדשת . כערב חג השבועות הגיעה אלינו קבוצת חברים וחברות במספר של 40 איש . קיבלנו 7 טלגרמות מחברנו מונציק שהנהו בדרך לארץ עם עור שתי קבוצות במספר כזה . במשך שבועות אחדים יבואו מאות צעירים חברים וחברות . אנו מודיעים ומזהירים אתכם : הבו עבודה . בעור 4-3 ימים יבואו יתר חברי הוועדה החקלאית שלנו מעברם בארץ למען הכין וסדר תכנית עבודה . תכנית עבודה בשביל קבוצת פועלים ופועלות החלטנו לסדר בפתח תקווה קבוצת פועלים . היות ואין ביטחון לעבודה בשביל כולם ולכל הזמן , היות ואנו מוכרחים לקשר את הקבוצה על ידי עבודה יותר חיה , היות גם שבקבוצה תהיינה כעשר חברות המסוגלות לעבודת המשתלות ומשק בית קטן . מלומדי ניסיון מר של עבודת הפועלים והפועלות במושבות בכלל ופתח תקווה בפרט אנו דורשים לסדר את הקבוצה בעבודה יותר מגוונת . שכרנו בית בעין גנים . על ידו פרדס קטן וחמישה דונם אדמה הטעונה בחר ועידודן . את העבודה קיבלנו בקבלנות . אנו דורשים הזמנה למאה אלף שתילים שונים למען תת עבודה לצעירות בייחוד . נקבל גם פרדס במושבה . באנו בדברים עם ה 1 אדונים | הןנכבדיםו טצלאלן יפה , סימקץ ועוד . באופן כזה נוכל להבטיח אפשרות קיום חומרית לקבוצה באופן זמני . אנו מציעים גם לקנות 3 פרות ומספר עופות , אפרוחים ותגרות למען גוון את העבודה והזל את תנאי החיים .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר