תקופת מלחמת העולם הראשונה

עמוד:19

שביכולתנו בכדי להוציאה מגדר "שלא הצליח , " אולם תנאי הלבורטוריה [ מוכרחים ] להיות נוחים עד המקסימום האפשרי . רצון הקבוצה הוא - להשתתף בפועל בכיבוש אותו הגליל , החבל או השטח השייך לקרן הקיימת שעל חלק ממנו היא תתיישב . את אדמתה הקבוצה מקבלת בחכירת ירושה לשם עבודה משותפת ועצמית . יש לדאוג לתנאי האקלים , המים ובניין הפיסיקלי , לכל הפחות , של הקרקע . רצויה אדמה ישרה , הנוחה לעיבוד על ידי מכונות , ומעורבת הגוונים , המתאימה לפיתוח משק מעורב בכיוון של אינטנסיוויות גדלה ועולה . על שטח האדמה בערך 1 , 500-1 , 200 דונם מפתחת הקבוצה את המשק בשאיפה נמרצה למלאות את הדרישות הללו : ( א ) המשק יוצר את מקסימום המזון המגוון בשביל אנשיו ( ב ) עורף התוצרת מוצא את שוקו בתוך הארץ על ידי המוסדות המיוחדים של תנועת העבודה ( ג ) המשק מסתדר למפרע בשביל חברים וחברות ביחס מספרי פחות או יותר שווה ( ד ) כל העבודה נעשית באופן וכוחות משותפים ( ה < אין המשק מעסיק עובדים חוץ מהחברים אף באחת מתקופות השנה 0 ) שיווי משקל בעבודות המשק במשך כל השנה ( ז ) שכלול העבודה והמשק בעזרת המדע והטכניקה הנוכחיים . חצר העבודה אחת ומשותפת . חצר האנשים אחת , אולם בנויה בתים בתים , בית בן שלושה חדרים לכל משפחה . במשך מספר שנים הראשונות אפשר להסתפק בחצי ממספר הבתים שיידרשו לפי כל מספר המשפחות העתידים להיות בקבוצה . עד שהמשפחה צעירה וקטנה , תגור בשני חדרים והשלישי יישאר בשביל רווקים שוודאי לא ייכלו מקרב הקבוצה עוד מספר שנים . חוץ מהבתים הללו ייבנה עוד בניין אחד המרכז את כל המוסדות המשותפים כגון מטבח וחדר האוכל , אולם קריאה ולימוד , חרר הניסיונות בכל ענפי המשק , חדר לינה לאורחים מה שנחוץ מאוד דווקא בקבוצה לדעתנו וכוי - אנו חושבים כי גם כל ההוצאה כהכנסה תהיה משותפת . אולם איננו קובעים חוק למפרע . אולם ההוצאה המינימלית המרוכזה במוסדות המשותפים הנה משותפת למפרע . אנו חושבים שההוצאה המינימלית הזאת תתרחב עד שתקיף את כל צורכי החברים כלכלית ותרבותית . כיום מונה הקבוצה 20-19 חבר . מהם 14-13 חבר ו 7-6 חברות . הקבוצה צמאה עדיין , מתוך טעמים חיוניים חומריים ותרבותיים , לכוחות וייתכן שיצטרפו אליה עור מספר חברות וחברים בהזדמנות מוצלחה . איננו קובעים הפעם כל מסמרים ביחס לתכנית המעשית המפורטת . הרבה תלוי בתנאים אובייקטיוויים שונים שאינם בידינו . מצאנו לנחוץ רק להביע הפעם בקווים קלים וכלליים את שאיפתנו . אנו מקווים להיעזר ביחס לתכנית מפורטת ומדויקת , אולם בכיוון שהשתדלנו לתת למעלה , על ידי הכוחות המומחים שלכם . וכמובן אנו נשתדל בהתייעצות עם חברינו היותר מנוסים שבעבודה לעבר תכנית מפורטת . הכרח גם דבר סידור לכל הפחות חמש קבוצות כאלה בבת אחת ובמקום אחד . קשה ואולי גם אי אפשרי לקבוצה קטנה להתפתח בודדה בפינה רחוקה ושוממה . יש הרבה עניינים חשובים , שכלולים נחוצים , תיקונים רצויים - ניסיונות מעניינים שאפשר יהיה למלאות רק על ידי קיבוץ יותר גדול . הוצאות השמירה , שאלת מכונות עבודה גדולות וחרישות , עזרה מדיצינית , חינוך הילדים , הזמנת מרצים לגדולים , בתי חרושת ומלאכה הנחוצים למשק חקלאי וכוי . כל זה דורש התיישבות חד זמנית של חמש קבוצות לכל הפחות בשכנות חברית קרובה אחת . לתשומת לבכם וחוות דעתכם אנו מחכים . ל . שקולניק * ? המסמך נמצא בכתב ידו של אשכול אך כבל י הנראה החתימה נוספה מאוחר יותר .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר