תקופת מלחמת העולם הראשונה

עמוד:14

את ששת הלירות הטורקיות המיותרות לפי החשבון הכנסנו מהפוני השבועי . בשביל למלאות את שני התקציבים של הפועלות בקבוצת אחווה ומרים זבינה חסר לנו עוד 40 לירות טורקיות וכעשר לירות טורקיות בשביל תימני נחלת יהודה ורחובות . את תכנית העבודה של כל הצעה והצעה נמציא לכם בעוד איזה זמן כשהן תצאנה כבר לפועל . כדאי שהמשרד יכין גיליונות סטטיסטיים וגידול ירקות . בהתחשב עם מצב הפועלות בפתח תקווה ועם חוסר פרספקטיווה של עבודה לחודשים הבאים החלטנו לסדר שטח של מאה דונם ירקות בקירוב שיעובדו על ידי פועלות . זה צריך להעסיק כ 15 פועלות . על דבר ערך הירקות והכרח המצאת עבודה בשביל פועלות , מיותר נדמה לדבר . אנחנו מחכים להסכמת והשתתפות המשרד ואנו חושבים לשתף את הפונד האמריקני . תכנית מפורטת נעבר בימים האלו אחרי שנקבל את תשובתכם החיובית . לוטה בזה הצעת חקלאי נחלת יהודה . בעצם הדבר אנחנו חושבים את ההצעה הזו לחשובה מאוד . בברכת עבודה , בשם המרכז , ל . שקולניק . 4 אל ועד התאחדות מושבות יהודה , ראשון לציון פתח תקווה , י"ז באייר תרע"ז , 9 במאי 1917 אדונים נכבדים , הנני לעורר שאלה שבמובן ידוע היא אולי בלתי נעימה , אבל למרות זה היא דורשת את פתרונה - מתרבה כעת במושבות הדרישה לעבודה מצד מקבליה מסיבת הגירוש . הרבה אנשים מתוך הכרח אמנם רוצים לחיות על עבודתם מה שמהשקפתנו רצוי מאור ובתפקידנו להחזיק בהם , אבל רא עקא שההצעה מצד נותני העבודה אינה מספיקה , בייחוד כשהעניין יגיע לידי תשלומים במזומנים . אפשר בביטחון להגיר שמיום הבהלה האחרונה חדלו האיכרים כמעט לגמרי מלהשתתף בתשלומים . כל תושבים הודים שגורשו מתל אביב בפקודת ג'מאל פשה בדרך על מיטלטליהם , 1917

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר