תקופת מלחמת העולם הראשונה

עמוד:12

רשימתנו מונה יותר מאלף וחמש מאות נפש . הצעתנו היא - השגת הלוואה על חשבון ההלוואה השבועית לאותם השבועות שתתקבל החיטה ועל חשבון הפונד , הסיוע לחודשים כסלו טבת לעבודה . בכל תוקפה עומדת שאלת חוסר עבודה . עבודה חסרה לא רק מפני עצירת הגשמים כי אם מפני שבעונה זו אין עבודה הכרחית בנטיעות לחות - המשק העיקרי של מושבותינו . הפתרון היחידי המצאת תקציב בשביל עבודות רזרוויות בקרדיט מלא בשביל פועלים ופועלות . צריך יהיה להעסיק הרבה עשרות פועלים ופועלות בעבודות האלו . הרשימה הרצופה פה היא ממספר הפועלים שפנו ללשכת הפועלים בפתח תקווה במשך חודש ימים . מהרשימה הזו אפשר ללמוד על שאר הפועלים . המסקנות הן התמונה מחרידה אותנו מאוד ואם ניקח את המספרים של כל פרט ןופןרט לחור ולא באופן בינוני ניפגש בתמונות יותר נוראות . הצעותינו הן — הגדלת הפונד השבועי , תקציב לפתיחת מטבחים וקופות מלווה על ידן , תקציב לעבודות רזרוויות ואבנה על חשבון התקציבים האלו להכנת חיטה יותר בזול ומה שאי אפשר לדעת מראש - עזרה למשפחות קרואי הצבא . לוטה : סטטיסטיקה בשם באי כח פועלי יהודה ל . שקולניק נספח סטטיסטיקה של הפועלים הנמצאים במושבות יהודה במצב בלתי מסודר י טעות חישוב האחוזים ( 103 ) היא במקור .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר