תקופת מלחמת העולם הראשונה

עמוד:10

. 2 אל המשרד הארץ ישראלי , יפו פתח תקווה , כ"ד בחשוון תרע"ז , 20 בנובמבר 1916 מפאת תשובותיכם השליליות על הצעותינו כנוגע לסידור הפועלים לשנה הזו באנו לירי מבוכה גמורה משני טעמים — מטעם הקושי ואי האפשרות להבטיח באיזה אופן שהוא את קיומנו ועוד יותר מזה שהתשובות האלו באו מהמשרד הארץ ישראלי , אותו המוסד שצריר לשים לב למצב הפועלים ולתת להם אפשרות לשמור על קיומם הפרודוקטיווי . ועומדים אנחנו ותמהים - האם עוד לא הוברר למשרד הארץ ישראלי שצורכי הפועלים ודרישותיהם כל כר הצטמצמו והגיעו לידי מינימום כזה שלמטה הימנו לא מועילים כבר שום תירןוציום של מצב הקופה וכדומה ? התירוצים האלו דנים אותנו רק לרעב ולמחלות . אין אנחנו רוצים לעורר בזה רחמים כי דרך זו שנואה לנו מאוד , אלא לדרוש אפשרות קיום מהמשרד הארץ ישראלי באנו , ולזה רשאים אנחנו . שני החודשים הראשונים של השנה הזו עברו במחנק ממש ונוכחנו שאין אנחנו יכולים באופן כזה לאחד את הקצוות ולהמשיך את עבודתנו הכלכלית . ביחס כזה של המשרד הארץ ישראלי איננו רשאים לקבל עלינו את האחריות בער החברים שלנו ובעד מאות הנפשות שנספחו אלינו במשך המשבר . ובכלל מרגישים אנחנו שהמשא ומתן בינינו לבין המשרד הארץ ישראלי מקבל צורה לא רצויה ולא מתאימה לכבוד הסתדרותנו . אין אנחנו בטוחים אפילו שלא נקבל בכל [ פעום הערות מעליבות ומכאיבות כגון הערות בנוגע לשטרות של נותני עבודה . לפי דעתנו ההלוואות של המשרד הארץ ישראלי לא נושאות עליהן אופי רק של הלוואות לנותני עבודה וביטחון בהם כי במובן זה כולם כבר עברו את הגבול יחד עם כל היישוב . חושבים אנחנו שאחת ממטרות ההלוואות האלו היא גם נתינת אפשרות קיום לציבור העובדים בצורה פרודוקטיווית , וכזמן של חוסר עבודה מוכרחים אנחנו לחפש עבודות איפה שהן נמצאות ואצל מי שהן נמצאות מבלי להתחשב לפעמים עם קרדיט ביטחון של כל אחד ואחד מנותני העבודה . אנחנו מצדנו נותנים את האנרגיה שלנו . מציעים את ידינו לעבודה ומוצאים בזה לפי שעה את סיפוקנו . מה שנוגע לבית הפועלים יכולים אנו להגיד - את הבית שכרנו לא לשם לוקסוס ( אף שלוקסוס כזה עוד לא נורא ) כי אם למטרות הכרחיות של כל ציבור פועלי יהודה בתקווה שבאופן כזה הבית יגיע לידי סידורו הדרוש . הד"ר טהון הסכים לזה ושום צל של אי שביעות רצון לא הרגשנו וכיום דרש הערות מעליבות שאיננו יכולים להרשותם בנוגע להסתדרותנו . אם המשרד הארץ ישראלי חושב שכדאי לו למכור את הבית למושבת פתח תקווה , אז יגיד את זה בהחלט ואז לא נעמוד אולי על המחיר ונוותר על הנחלה הזו . כדאי גם להעיר על השיטה של דחיות בעלמא על ירי הזכרת עוונות ראשונים וניסיונות שלא הצליחו של הסתדרותנו . מניסיונות כאלו הלוא גם המשרד הארץ ישראלי יחד עם כל היישוב איננו נקי וחושבים אנחנו שיש לו זכות הקיום אולי דווקא הודות לניסיונות האלו . ההערות בנוגע לחוב של ציבור הפועלים משנה שעברה עד כמה שהן צודקות במובן הפורמלי , אבל ער כמה שהן מכאיבות . אם אנחנו יחד עם כל מאות הנפשות שנצטרפו אלינו במשך הזמן הזה המלא קטסטרופות בחיינו , נכנסנו בעול של דפיציט של איזה אלפים פרנקים ( יחד עם ההבדל בקורס הכסף ) אז ירגיש המשרד הארץ ישראלי שעלה לנו לעמוד על הגובה המקסימלי ואת העמדה הזו בטח נשמור גם להבא אם רק תינתן לנו האפשרות להסתדר לפי הבנתנו והרגשתנו . את המינימום הזה

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר