תקופת מלחמת העולם הראשונה

עמוד:4

קיבל ממנו מכתב המלצה , וכנראה בראשית 1914 עלה לארץ ישראל . לוי אשכול , האיש שהיה נתון כולו לעבודת ההווה , לא זכר כלל לימים את מועד עלייתו המדויק ארצה . שקולניק הגיע לארץ ישראל בתקופת העלייה השנייה . עלייה זו , שתחילתה בשנים 1903 1904 בעקבות פרעות קישינוב ומשבר אוגנדה בתנועה הציונית , ידעה משברים קשים ותקופות שפל , שבמהלכם עזבו את ארץ ישראל רבים מבין כ 30 , 000 עוליה . ואולם שקולניק הגיע לארץ ישראל לאחר השפל , בתקופה של יציבות והתפתחות . הוא הצטרף אל שורות הפועלים המוכרים בתור חלוצי העלייה השנייה , קבוצה שנבדלה במאפייניה החברתיים מאיכרי העלייה הראשונה , וששללה את אורחות חייהם ובמיוחד את העסקת המוני העובדים הערבים בשכר זעום במושבותיהם . נאמנים להשקפת עולמם החברתית פנו רבים מהחלוצים לחפש את פרנסתם בתור פועלים חקלאיים שכירים אצל איכרי המושבות , והאמינו כי יעלה בידם לכבוש את העבודה ולהקים בארץ ישראל שכבה של פועלים עבריים . המכשולים שנערמו בדרכם וקשיי החיים בארץ ישראל הביאו להקמת מפלגות פועלים ואיגודי עובדים שנועדו למלא את צורכיהם של הפועלים ולסייע בהגשמת אמונותיהם הפוליטיות . מבין אלו בלטו בעיקר שתי מפלגות הפועלים : "פועלי ציון , " שהוקמה על עיקרי המרקסיזם הציוני פרי הגותו של בר ברוכוב , ושראתה את הגשמת הציונות משולבת בשלבים המרקסיסטיים ההכרחיים של מלחמת מעמדות ומהפכה , והפועל הצעיר , שחבריה שללו את התורה הזו ואף נמנעו מלכנות את עצמם סוציאליסטים , ושאליה , מטבע הדברים , הצטרף שקולניק . לצדן הוקמו הסתדרויות של פועלים חקלאיים ביהודה , בשומרון ובגליל ששימשו בתור איגודים מקצועיים של הפועלים השכירים מכל הזרמים במושבות . ביומו השני בארץ ישראל הלך לוי שקולניק מיפו לפתח תקווה וקבע בה את מושבו . הוא הצטרף לקבוצה של כ 20 פועלים שהתפרנסה מעבודה קבלנית אצל איכרי המושבה , ושחבריה היו בעלי זיקה למפלגת הפועל הצעיר ( מאוחר יותר נקראה קבוצת "עבודה . ( " שקולניק מצא בפתח תקווה חברה חדשה ובית חם ואלה פיצו במקצת על הניתוק ממשפחתו ברוסיה , שקשריו עמה הלכו ונחלשו ככל שהעמיק את שורשיו בארץ . הוא מיעט להתכתב עם בני משפחתו - לדבריו משום שביקש למנוע מהם דאגה עקב קשייו הכלכליים והבריאותיים , אך גם מפני שחשש שאי פועלים הודים מועסקים בעבודת אריזה של פרי הדר בפתח תקווה , 1912

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר