רשימת התעודות ותוכנן

עמוד:כב

15 . 3 . 1945 . 65 דברים בישיבת מרכז מפא"י התערות להסתמכות על מומחים זרים למים . / עמוד 26 . 10 . 1945 . 67 203 אל פועלי הבניין קריאה שלא לשבות . 1111 . 8 . 1946 . 68 205 / אל ראשי העצורים הצעה להקים מיד בנגב 20-15 יישובים . 29 . 12 . 1946 . 69 211 / אל אלישבע קפלן ( שקולניק ) הרחת וייצמן בקונגרס הציוני ה 27 . 8 . 1947 . 70 212 / . 22 דברים בישיבת הוועד הפועל הציוני דרישה למרות לאומית על ה"פורשים 18 . 3 . 1948 . 71 213 / . " דברים בישיבת מזכירות מפא"י דיווח על הגיוס והספקת המזון לצבא . 223 / 7 . 4 . 1948 . 72 דברים בישיבת הוועד הפועל הציוני דרישה להקים נקודות חדשות בצפון הנגב . 18 . 6 . 1948 . 73 225 / אל שאול מאירוב בקשה שירכוש טנקים , ספינות ומטוסים . 23 . 10 . 1948 . 74 233 / דברים באספת חברים במפא '' י הצורך בפירוק מטה הפלמ"ח . 22 . 11 . 1948 . 75 235 / דברים בהנהלת הסוכנות היהודית תכנית להקמת 96 נקודות חדשות . 2 . 4 . 1949 . 76 246 / אל אלישבע אשכול רשמים מביקור בארצות הברית . 21 . 11 . 1949 . 77 247 / אל אברהם שרון התיישבות של עולים בני עדות המזרח . 249 / 19 . 1 . 1950 . 78 יביים במליאת הנהלת הסוכנות היהורית התנגדות להגרלת מספר העולים . 24 . 1 . 1950 . 79 249 / רבדים במליאת הנהלת הסוכנות היהורית ביקורת על התנועה הקיבוצית ושבחים לתנועת המושבים על יחסה לעולים החדשים . 27 . 3 . 1950 . 80 251 / דברים בהנהלת הסוכנות היהודית הצעה להקמת המעברות . 10 . 4 . 1950 . 81 260 / אל דור בךגוריון בקשה לסיוע כספי לרגל עליית יהודי עירק . 12 . 4 . 1950 . 82 261 / אל דוד בךגוריון הנזק שגורמים המסתננים להתיישבות . 17 . 5 . 1950 . 83 263 / מברק אל נחום גולרמן וגוטליב המר בקשה להשיג בדחיפות חצי מיליון דולר . 24 . 5 . 1950 . 84 264 / אל רענן ויץ האפשרות ליישב עולים ללא מיכון חדיש . 265 / 7 . 3 . 1951 . 85 אל אמיל שמורק הגנה על הפקידים שקנו תנורים בקפריסין ; "אל תחסום שור בדישו 16 . 5 . 1951 . 86 271 / . " אל רב יוסף פתיחת תחנת רכבת בפרוזדור ירושלים . 28 . 5 . 1951 . 87 272 / אל לשכת נשיא המדינה דחיית הביקורת של תושבי מושב פטיש . 18 . 11 . 1951 . 88 272 / דברים בהנהלת הסוכנות היהודית מצב ההתיישבות החרשה . 31 . 10 . 1952 . 89 273 / אל דוד בךגוריון דרישה לבצע קיצוצים בצה"ל . 13 . 11 . 1952 . 90 284 / אל אריה שנקר הבטחה שהשילומים לא יפגעו בתעשייה . 285 / 10 . 3 . 1953 . 91 יביים בישיבת הכנסת סקירת "המדיניות הכלכלית החרשה 25 . 8 . 1953 . 92 286 / . " דברים בישיבת הווערה המדינית של מפא"י הוויכוחים עם נציגי ה"ציונים הכלליים" בממשלה . 2 . 11 . 1953 . 93 297 / אל הנרי מונטור וג'וזף שוורץ קריאה לפעולה משותפת של המגביה והבונדס . 24 . 3 . 1954 . 94 301 / אל דור בךגוריון המגבלות הכלכליות של ההתיישבות בנגב . 20 . 6 . 1954 . 95 303 / דברים בישיבה עם המשלחת האמריקנית בראשות ג'ונסטון חוסר האפשרות של ישראל לוותר על מים לטובת ממלכת יררן . 28 . 6 . 1954 . 96 303 / רברים בישיבת הכנסת הצעה להקים את בנק ישראל . 29 . 3 . 1955 . 97 304 / דברים בישיבת הממשלה תמיכה בהצעה לכבוש את רצועה עזה . 307 / 14 . 4 . 1955 . 98 אל בן ציון רינור העסקת מתיישבים בחפירות ארכאולוגיות . 21 . 2 . 1956 . 99 310 / אל נח זרחי הצורך בריסון השכר . 30 . 5 . 1956 . 100 317 / אל רודולף סונבורן החלטת סוקוני לצאת מהשוק הישראלי . 320 /

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר