רשימת התעודות ותוכנן

עמוד:כא

6 . 6 . 1931 . 30 דברים בוועידה הרביעית של ההסתדרות החקלאית שאלת ביסוס משקי ההתיישבות העובדת . / עמוד 16 . 7 . 1931 . 31 94 אל אלישבע קפלן ( שקולניק ) הדחת חיים וייצמן בקונגרס הציוני ה 2 . 5 . 1933 . 32 97 / . 17 אל המרכז החקלאי פגישות עם הרי סקר בלונדון לגיוס הון 3 . 6 . 1933 . 33 104 / . אל אלישבע קפלן ( שקולניק ) אי נעימות מן הפעילות להשגת כספים . 21 . 6 . 1933 . 34 106 / אל אלישבע קפלן ( שקולניק ) זעזוע מרצח חיים ארלוזורוב . 16 . 7 . 1933 . 35 108 / אל המרכז החקלאי העברה " ) טרנספר ( " של סחורות מגרמניה . . 36 114 / אוגוסט 1933 אל אברהם הרצפלד שורה של ענייני התיישבות . 12 . 10 . 1933 . 37 116 / אל המרכז החקלאי הצעה להקים עיר חדשה בעמק חפר . 118 / 19 . 10 . 1933 . 38 אל הנהלת חברת "ניר" דרישה לממש עסקות העברה . 28 . 11 . 1933 . 39 121 / אל אלישבע קפלן ( שקולניק ) פגישה עם דבורה וכישרונותיה של נועה . 1 . 12 . 1933 . 40 123 / דברים באספת חברים בדגניה ב התנגדות להצעה לאיחוד משקי עמק הירדן . [ 23 . 6 . 19341 . 41 125 / אל אלישבע קפלן ( שקולניק ) דחיית החששות מהתיישבות על ידי ההון הפרטי 11 . 7 . 1934 . 42 130 / . אל אלישבע קפלן ( שקולניק ) הצעה לתבוע רבנים שתומכים בסטבסקי . 30 . 10 . 1934 . 43 131 / אל אלישבע קפלן ( שקולניק ) התגובה על ההסכמים בין זיבוטינסקי ובן גוריון . 14 . 12 . 1934 . 44 132 / אל אלישבע קפלן ( שקולניק ) שמירת עמק החולה . 134 / . 45 ינואר-פב' 1935 מאמר בעיתון "ניב הקבוצה" שיתוף בין קבוצות וחשיבותה של "ניר" בע"מ . . 46 140 / אפריל 1935 אל אלישבע קפלן ( שקולניק ) דברי שבח לנאום בן גוריון בוועד הפועל הציוני . . 47 142 / אוקטובר 1935 אל דוד בן גוריון ודב הוז הצורך בהרחבת הטרנספר בעקבות חוקי נירנברג . 145 / 3 . 6 . 1936 . 48 דברים בישיבת מרכז מפא '' י נכונות לוויתור חלקי לערבים לגבי עלייה . 24 . 10 . 1936 . 49 151 / דברים בישיבת מרכז מפא"י הסכמה לפשרה עם האיכרים לגבי עבודה עברית . 28 . 6 . 1937 . 50 153 / דברים בישיבת מרכז מפא"י הצעה לרכוש אדמות בררום הארץ . 9-11 . 7 . 1937 . 51 154 / דברים במועצת מפא"י תגובה על הצעת החלוקה של ועדת פיל . 10 . 8 . 1937 . 52 155 / אל אלישבע קפלן ( שקולניק ) תגובות בקונגרס הציוני ה 20 על תכנית פיל . 15 . 2 . 1938 . 53 158 / דברים בישיבת המנהלים של "מקורות" תמיכה בהספקת מי שתייה לקריית חיים . 15 . 3 . 1938 . 54 162 / אל אלישבע קפלן ( שקולניק ) יזמה ל"מפדה ציוני" בישיבת הוועד הפועל הציוני . . 55 166 / פברואר 1939 אל יוסף שפרינצק רשמים מביקור בארצות הברית . 168 / 5 . 9 . 1939 . 56 דברים בישיבת הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית הכנות כלכליות לקראת מלחמת העולם השנייה . 21 . 3 . 1940 . 57 176 / דברים בהתייעצות חברים על המשך ההתיישבות הצעה להעדיף את ההתיישבות בנגב . 26 . 3 . 1942 . 58 176 / דברים בהתייעצות חברים במפא"י קריאה להתגייס לצבא הבריטי . . 59 178 / יוני-יולי 1942 מאמר בעיתון "ניב הקבוצה" דרישה לליכוד פנימי במפא"י ובהסתדרות . 5 . 5 . 1943 . 60 184 / דברים בישיבת מזכירות מפא"י התנגדות להמשך הגיוס לצבא הבריטי . 187 / 6 . 11 . 1943 . 61 דברים בכינוס עולי מערב אירופה אפשרות להתיישבות חקלאית גדולה בארץ . 18 . 5 . 1944 . 62 188 / מאמר בעיתון "הפועל הצעיר" סיכום המאמצים למניעת פרישת סיעה ב . 24 . 7 . 1944 . 63 192 / דברים במועצת מפא"י קריאה להיערך לקלוט את ניצולי השואה . 7 . 12 . 1944 . 64 194 / דברים במועצת פועלי תל אביב תמיכה בהתגייסות לבריגדה . 2 . 1 . 1945 . 65 200 / אל "אוצר מפעלי ים" דרישה להחזיר לעבודה את הפועל קפון . 202 /

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר