ציוני דרך בחייו של לוי אשכול

עמוד:יט

נבחר לחבר הנהלת הסוכנות היהודית ומתמנה בספטמבר לראש המחלקה להתיישבות ( עד . ( 1963 מעברת את שמו לאשכול . 1949 מתמנה באוקטובר לתפקיד גזבר זמני של הסוכנות . 1950 מתמנה בינואר למשרת גזבר קבוע של הסוכנות ( עד . ( 1952 מועמד מפא"י בבחירות לעיריית תל אביב . 1951 נבחר לכנסת השנייה ומשמש חבר כנסת עד לפטירתו . מתמנה באוקטובר למשרת שר החקלאות ( עד ( 1952 והפיתוח ( עד . ( 1953 1952 בפברואר "מדיניות כלכלית חדשה . " מתמנה ביוני לתפקיד שר האוצר ( עד ( 1963 ועובר לגור בירושלים . 1953 פיחות הלירה לשער של 1 . 8 ל"י לדולר . 1954 עומד בראש המשלחת הישראלית בדיונים עם אריק ג'ונסטון ( עד . ( 1955 תחילת ההתיישבות האזורית בחבל לכיש . הקמת בנק ישראל . 1956 מלחמת סיני 29 ) באוקטובר עד 7 בנובמבר 1959 . ( עומד בראש "ועדת אשכול" במפא"י ( עד . ( 1961 מות אלישבע . 1960 משתתף ב"וועדת השבעה" ומגן על מסקנותיה מול בן גוריון . 1961 לאחר הבחירות לכנסת החמישית מתמנה על ידי הנשיא יצחק בן צבי להקים ממשלה ומכונן אותה בראשותו של בן גוריון . 1962 בפברואר "מדיניות כלכלית חדשה" נוספת ובכללה פיחות הלירה לשער של 3 ל"י לדולר . 1963 מתמנה ביוני לראש הממשלה ( עד לפטירתו ) ושר הביטחון ( עד . ( 1967 1964 מתחתן עם מרים זליקוביץ במרס . הפעלת המוביל הארצי במאי . ביוני מבקר בארצות הברית ובצרפת . תחילת החימוש המסיווי של צה"ל בטנקים מדגמי "פטון" ו"סנטוריון . " הקמת כרמיאל . מגיש בדצמבר את התפטרותו לנשיא זלמן שזר בגלל מאבקו בבן גוריון בשאלת "הפרשה" ומקים ממשלה שנייה בראשותו . 1965 במרס חותם על "מזכר הבנה" עם ארצות הברית ומבקר בבריטניה . במאי כינון יחסים דיפלומטיים מלאים עם גרמניה המערבית והקמת "מערך" של מפא"י ו"אחדות העבודה . " בנובמבר עומד בראש המערך בבחירות לכנסת השישית . 1966 מקים ממשלה שלישית בראשותו בינואר . המיתון הכלכלי ( עד . ( 1967 הסכמים לרכישת מטוסים מדגמי "סקייהוק" ו"מיראר . " 5 מבקר בשבע מדינות באפריקה ( מאי-יוני . ( ביטול הממשל הצבאי 1 ) בדצמבר . ( 1967 מוותר על משרד הביטחון למשה דיין ומקים את ממשלת הליכוד הלאומי 5 ) ביוני . ( עומד בראש המדינה במלחמת ששת הימים 5 ) עד 10 ביוני . ( איחוד ירושלים 28 ) ביוני . ( חיל הים המצרי מטביע את המשחתת "אילת" 21 ) באוקטובר ) וישראל מגיבה בהפגזת בתי הזיקוק בעיר סואץ 24 ) באוקטובר . ( 1968 בינואר מבקר בארצות הברית , בקנדה ובבריטניה ומשתתף בוועידת הייסוד של מפלגת העבודה הישראלית . ממלא מקום שר הביטחון ( מרס עד מאי . ( פעולת כראמה 21 ) במרס . ( הממשל האמריקני מסכים למכור לישראל מטוסי "פנטום . " 1969 בינואר הקמת המערך של מפלגת העבודה ומפ"ם . 26 בפברואר 1969 נפטר בירושלים כתוצאה מהתקף לב ( ח' באדר תשכ"ט ) ונקבר בהר הרצל .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר