מבוא

עמוד:יז

הנמצאת ברשותנו היא מקור או העתק . תאריכים עבריים רשמנו רק במקרים שבהם התאריך העברי רשום במסמך . במכתבים דיפלומטיים הבחנו בין שדרים לאיגרות . ציינו את תאריך המשלוח ולא את תאריך הקבלה של המסמך . ( 3 ) נוסח המסמכים - השתדלנו לשמר ככל האפשר את רוח התקופה כפי שבאה לידי ביטוי במסמכים . במסמכים משנים מוקדמות השארנו את שיבושי זכר ונקבה שהיו אופייניים לאותם ימים . במסמכים משנים מאוחרות תוקנו השיבושים האלו על פי הכללים הנהוגים היום . שמות מקומות , אישים ומוסדות שנכתבו בצורה אופיינית לתקופת כתיבת המסמך הושארו כלשונם ובמקרים אחדים הובהרו בסוגריים מרובעים . מילים עבריות נדירות ומילים לועזיות שאינן שגורות בימינו או שאינן מובנות מנוסח המכתב הוסברו או תורגמו בסוגריים מרובעים . כך נהגנו לגבי אמרות חז"ל או ציטוטים מן המקורות שהובאו בארמית או שפירושם אינו מובן . שיבושי כתיב בשפה האוקראינית או הרוסית תוקנו בלי לציין זאת . במכתבים רבים בכתב יד נהג אשכול להוסיף ולהשלים דברים בשוליים לפעמים מכל צדי גוף המכתב . הדפסנו את הדברים ככל שניתן לפענח על פי סדרם מבלי לציין במיוחד היכן נכתבו בצד המכתב . ( 4 ) השמטות - בדרך כלל הבאנו את התעודות בשלמותן . במקרים אחדים השמטנו משיקולי עריכה קטעים מן המסמכים ובמקרים מעטים משיקולי ביטחון ומדיניות חוץ או צנעת הפרט . השמטה או אי בהירות באשר למילה אחת צוינה 1-1 וכך עד חמש מילים 1 י י יותר מחמש מילים סומנו . 1 1 בפרוטוקולים של ישיבות הושמטו הערות או קריאות ביניים של דוברים אחרים שנאמרו במהלך דבריו של אשכול , למעט מקרים שבהם הם חשובים להבנת הטקסט . ( 5 ) התקנת המסמכים - כל המסמכים הותקנו על פי כללי הכתיב הנהוגים היום . ( 6 ) חתימה - החתימה תואמת תמיד את החתימה במכתב המקורי . במקום שאין חתימה על המסמך פרסמנו אותו בלי חתימה . ( 7 ) הבהרות והערות - הבהרות לעניינים לא ברורים ניתנו בדרך כלל בסוגריים מרובעים בגוף התעודה . במקרים מעטים ניתנו הערות שסומנו בכוכבית . *

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר